Dodaj do listy

Budowa kości

W budowie typowej kości można wyróżnić trzon oraz nasady: górną i dolną. Trzon zbudowany jest z tkanki kostnej zbitej, a w jego wnętrzu znajduje się przestrzeń zwana jamą szpikową. Nasady kości są zbudowane z tkanki kostnej gąbczastej. Cała kość jest pokryta okostną - włóknistą błoną, która pełni funkcję ochronną. W skład tkanki kostnej wchodzą sole mineralne, nadające sztywność oraz osseina, która nadaje sprężystość.

Jama szpikowa wypełniona jest szpikiem kostnym. Jest to substancja zawierająca liczne komórki macierzyste szpiku, które różnicują się w elementy morfotyczne krwi: erytrocyty, leukocyty Leukocyty białe ciałka krwi.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
i trombocyty. U człowieka dorosłego istnieją dwa rodzaje szpiku: czerwony i żółty.

Kości tworzą szkielet, który stanowi rusztowanie dla całego ciała i miejsca przyczepu dla mięśni. Poruszanie się jest możliwe dzięki połączeniom stawowym między kośćmi. Końce sąsiadujących ze sobą kości zamknięte są w torebce stawowej, wypełnionej mazią zmniejszającą tarcie. Stawy zapewniają szeroki zakres ruchów. Struktury kostne stanowią również ochronę dla narządów wewnętrznych. Szkielet Szkielet zespół mocnych, twardych elementów, które nadają kształt ciału, jest rusztowaniem i miejscem przyczepu mięśni, ochrania niektóre części ciała. U bezkręgowców występuje szkielet zewnętrzny... Czytaj dalej Słownik biologiczny pełni też funkcję wzrostową (wydłużanie kości) oraz krwiotwórczą (działalność szpiku). Wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze zwiększaniem rozmiarów... Czytaj dalej Słownik biologiczny kości jest w dużej mierze regulowany hormonalnie. Zaburzenia w układzie dokrewnym mogą powodować np. karłowatość (gdy hormonu wzrostu jest za mało) lub gigantyzm (gdy hormonu wzrostu jest za dużo).

Noworodek ma 350 kości, a człowiek dorosły 230. Cały szkielet ulega "wymianie" w ciągu życia człowieka 4-5 razy w wyniku działalności osteoblastów i osteoklastów. Osteoblasty to komórki kościotwórcze, aktywne w miejscach wzrostu i regeneracji kości. Osteoklasty to komórki kościożerne, resorbujące tkankę kostną w procesach przebudowy. Działalność obu typów komórek musi być zrównoważona, w innym razie mogą rozwijać się stany patologiczne, np. ubytek masy kostnej, jeśli osteoklasty przeważają nad osteoblastami.

Ważne jest, by skład chemiczny kości pozostawał prawidłowy. W przypadku zaburzeń mogą rozwijać się różne choroby, np. osteoporoza. Jest to choroba powodowana niedoborem składników mineralnych, w połączeniu z brakiem aktywności fizycznej. Rozwija się w wyniku zmian hormonalnych zachodzących w okresie starzenia się. W wyniku tych procesów dochodzi do rzeszotowienia kości, które stają się słabe i kruche. Niedobór wapnia (podstawowego składnika kości) może prowadzić do odwapnienia i osłabienia kości.