Dodaj do listy

Biologia oddychania

Na oddychanie Oddychanie respiracja - proces wymiany gazowej pomiędzy żywym organizmem a środowiskiem. Większość zwierząt posiada specjalnie wykształcone powierzchnie wymiany gazowej, które są silnie rozbudowane, wilgotne i... Czytaj dalej Słownik biologiczny składają się dwa rodzaje procesów. Pierwszy z nich to wymiana gazowa, polegająca na dostarczaniu tlenu i wydaleniu dwutlenku węgla. Drugi etap to oddychanie komórkowe, stanowiące proces biologicznego utleniania, zachodzącego w komórkach i związane z wydzielaniem energii.

Typy oddychania:

- oddychanie tlenowe,

- oddychanie beztlenowe ( fermentacja mlekowa, alkoholowa, octanowa).

W wyniku oddychania tlenowego z jednego grama glukozy uzyskiwane jest ponad 16 kJ energii. W czasie oddychanie beztlenowego ilość uzyskiwanej energii jest bardzo mała, gdyż takiej samej ilości glukozy uzyskuje się zaledwie 1,17 kJ energii.

Kolejnymi odcinkami układu oddechowego są:

- jama nosowa ( tutaj powietrze ulega oczyszczeniu i nawilżeniu),

- krtań ( w narządzie tym znajdują się narządy głosotwórcze, tu leży także nagłośnia, spełniająca istotną rolę w czasie połykania pokarmu),

- tchawica Tchawica odcinek układu oddechowego kręgowców lądowych, znajdujący się pomiędzy krtanią a oskrzelami lub płucami. U człowieka zbudowana jest z chrząstek podkowiastych i służy do ogrzewania i oczyszczania powietrza.
...
Czytaj dalej Słownik biologiczny
( jest to prosta rura, z chrzestnymi pierścieniami zabezpieczającymi przed zmniejszeniem światła przewodu),

- oskrzela Oskrzela element dróg oddechowych lądowych kręgowców. Oskrzela powstają jako dwa odgałęzienia tchawicy. U człowieka prawe jest krótsze, szersze i skierowane bardziej ku dołowi, lewe dłuższe i węższe.... Czytaj dalej Słownik biologiczny ( powstają one z rozgałęzień tchawicy i prowadzą poprzez oskrzeliki do płuc),

- płuca ( u ssaków płuca zbudowane są z licznych pęcherzyków płucnych).

Wymiana gazowa możliwa jest dzięki zjawisku dyfuzji. Tlen wnika z powietrza do naczyń krwionośnych oplatających pęcherzyk płucny a dwutlenek węgla z naczyń dostaje się do pęcherzyków.

Tlen z krwinek wnika następnie do komórek, a dwutlenek węgla z tkanek dostaje się do krwi.

Cyrkulację w płucach zapewniają ruchy oddechowe i wydechowe. W czasie wdechu płuca wypełniają się świeżym powietrzem, przepona Przepona diafragma - mięsień oddzielający klatkę piersiową od jamy brzusznej. Rytmiczne skurcze przepony uczestniczą w mechanizmie oddychania. Przepona występuje tylko u ssaków (przeponowce).
Czytaj dalej Słownik biologiczny
obniża się i kurczy ale klatka piersiowa się unosi. W momencie wydechu, powietrze wypychane jest na zewnątrz. Przepona powraca do pierwotnego stanu a klatka piersiowa obniża się.

Wśród zwierząt spotykamy różne narządy oddechowe. U gąbek, stułbi i innych prostych organizmów wymiana gazowa przebiega całą powierzchnią ciała. Ryby oddychają dzięki skrzelom. U płazów narządami oddechowymi są płuca oraz skóra. Gady, ptaki Ptaki gromada stałocieplnych kręgowców. Ptaki posiadają zdolność do aktywnego lotu, co pociągnęło za sobą szereg przystosowań w ich budowie i fizjologii. Mają opływowy kształt ciała, kończyny... Czytaj dalej Słownik biologiczny i ssaki oddychają głównie poprzez płuca.