Dodaj do listy

KOMÓRKA ROŚLINNA I KOMÓRKA ZWIERZĘCA- PORÓWNANIE

Komórka jest podstawowa, strukturalna i funkcjonalną jednostką w świecie żywym. Pierwsze komórki były niewielkie. Nie posiadały jądra komórkowego, mitochondriów i innych struktur, szczególnie błoniastych. W rej chwili reprezentantami tych komórek są prokariotyczne bakterie Bakterie organizmy jednokomórkowe niekiedy tworzące układy zbudowane z kilku luźno ze sobą związanych komórek. Zaliczane są do królestwa Monera. Wielkość bakterii wynosi od 0,2 do kilkudziesięciu µm.... Czytaj dalej Słownik biologiczny i sinice. Komórka bakteryjna jest mniejsza od eukariotycznej około 10 razy. Jedna komórka stanowi "organizm" bakteryjny. Zwierzęta i rośliny tworzą zazwyczaj organizmy wielokomórkowe(budują go miliony komórek), chociaż żyje również bardzo dużo jednokomórkowców. Jak zbudowana jest komórka eukariotyczna?

Każda komórka zbudowana jest z protoplastu(galaretowata substancja) i otaczającej go błony- plazmollemy.

Błona komórkowa zbudowana jest z białek i lipidów. Tworzy model półpłynnej mozaiki. Jest to błona półprzepuszczalna, przez która odbywa się transportu na drodze dyfuzji, transportu biernego albo transportu aktywnego. Błona komórka obecna jest zarówno w komórkach roślinnych jak i zwierzęcych. Na powierzchni błony w komórkach węglowodanowych występują reszty węglowodanowe. Jest to tzw. glikokaliks. Jej funkcją jest ochrona przed enzymami trawiennymi i jest znacznikiem, dzięki któremu układ immunologiczny Immunologiczny dotyczący immunologii, dotyczący naturalnej odporności organizmu; odpornościowy. Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych rozpoznaje własne komórki i nie myli ich z obcymi.

Komórki bakterii, grzybów i przede wszystkim roślin posiadają ścianę komórkową. Jest to struktura nadającą kształt komórce. Pełni funkcje ochronne. W komórce bakteryjnej zbudowana jest z mureiny. W komórce roślinnej zbudowana jest z pektyn i celulozy. Celuloza Celuloza wielocukier o charakterze homoglikanu (zbudowany z jednakowych monosacharydów). Monomerami celulozy są cząsteczki glukozy połączone wiązaniami b. Łańcuchy celulozy są długie (zwykle kilka tysięcy... Czytaj dalej Słownik biologiczny tworzy długie, nie rozgałęzione łańcuchy. Są to mikrofibrylle. W niektórych miejscach tworzą one strukturę podobną do struktury kryształu. Są to micele. Młoda ściana komórkowa jest cienka, składa się tylko z pektyn i celulozy. Jest to pierwotna ściana komórkowa. Wtórna ściana komórkowa wysycona jest dodatkowo różnymi substancjami. Ogólnie ścianę komórkową można podzielić na trzy części:

  • Ściana pierwotna
  • Blaszka wtórna
  • Ściana wtórna

Ściana komórkowa może ulec adkrustacji lub inkrustacji. W zależności od rodzaju substancji jakimi została wysycona wyróżnia się ściany komórkowe:

  • Zdrewniałe
  • Skutynizowane
  • Skorkowaciałe
  • Zmineralizowane
  • Zwoskowaciałe
  • Ześluzowaciałe

Po za komórkami martwymi, np. budujące ksylem, zawierają wewnątrz komórki cytoplazmę. Jest to galaretowata substancja, koloid, zawierająca białka, lipidy, cukry, jony, kwasy tłuszczowe. Woda jest dla tych związków chemicznych fazą rozjuszającą. Cytoplazma Cytoplazma pozajądrowa część protoplazmy komórki eukariotycznej obejmująca także błonę komórkową. Składa się z cytoplazmy podstawowej zwanej hialoplazmą oraz zawieszonych w niej organelli. W niektórych... Czytaj dalej Słownik biologiczny cały czas wykonuje ruchy. Mogą to być np. ruchy cyrkulacyjne czy pulsacyjne. W cytoplazmie położone są struktury , organelle komórkowe otoczone pojedynczą lub podwójna błoną komórkową. W cytoplazmie zlokalizowany jest również cytoszkielet Cytoszkielet sieć włóknistych i tubularnych struktur mających formę polimerów białkowych, występująca w cytoplazmie komórek eukariotycznych. Struktury te łączą się ze sobą oraz z innymi składnikami... Czytaj dalej Słownik biologiczny komórkowy. Składa się on z mikrotubul i mikrofilamentów mających strukturę włóknistą. Mikrotubule maja długość 5- 30 nm. Są zbudowane z tubuliny. Tworza wrzeciono kariokinetycze, tak więc odgrywają ważną rolę podczas podziału komórkowego. Są zaangażowane także w ruchy cytoplazmy. Mikrofilamenty mają długość 5-16 nm. Budują je białka: miozyna i aktyna. Są zdolne do kurczenia się i rozkurczania. Jest to istotne na. W mięśniach. Pełnia funkcje podczas ruchu cytoplazmy.

Najważniejszą organellą komórkowa zarówno w komórce roślinnej jak i zwierzęcej jest jądro komórkowe. W nim zawarte jest DNA, czyli materiał genetyczny odpowiedzialny za dziedziczenia. Jest to organella o podwójnej błonie białkowo- lipidowej. Jest to otoczka jądrowa, w której występują pory. Zapewniają one kontakt jądra z cytoplazą komórki. Jądro wypełnione jest nukleosomem. W skład nukleosomu wchodzą: kariolimfa, czyli dok jądrowy, chromatyna Chromatyna niepodziałowa postać materiału genetycznego. Substancja jądra komórkowego podczas interfazy. W skład chromatyny wchodzi: DNA, RNA oraz białka histonowe i niehistonowe. DNA wraz z histonami (nukleosomy... Czytaj dalej Słownik biologiczny i jąderko. Chromatyna zbudowana jest z nici DNA owiniętych wokół histonów. Histony Histony białka o charakterze zasadowym, które zawierają dużą ilość aminokwasów zasadowych (lizyny i argininy). Występują w jądrze komórkowym połączone z DNA. Tworzą tzw. nukleosomy - ziarna białkowe,... Czytaj dalej Słownik biologiczny to białka. Chromatyna dzieli się na nieaktywną heterochromatynę i aktywna euchromatynę, która ulega kondensacji do chromosomów i dekondensacji. Jąderko jest to zagęszczenie w jądrze RNA. Nie posiada własnej błony.

W jądrze zachodzą dwa bardzo ważne procesy. Pierwszym z nich jest replikacja DNA, czyli podwojenie materiały genetycznego. Zachodzi w fazie S cyklu komórkowego. Drugim procesem jest transkrypcja, czyli przepisanie informacji genetycznej z DNA na RNA. Jest to po prostu tworzenie początkowo pre- mRNA. Na matrycy DNA. Po obróbce pre- mRNA powstaje mRNA.

Organellą o podwójnej błonie białkowo- lipidowej jest również mitochondrium. Jest to struktura półautonomiczna. Posiada własny DNA mitochondrialny i rybosomy 70 S. Jest to centrum energetyczne komórki. W nim produkowana jest i magazynowana energia w postaci wysokoenergetycznych cząsteczek ATP.

Mitochondria są nie wielkie(0,5-3nm). Zewnętrzna błona jest gładka i dobrze przepuszczalna. Błona wewnętrzna jest słabo przepuszczalna i tworzy duże wpuklenia do wnętrza komórki. Są to grzebienie mitochondrialne, na których przebiega łańcuch oddechowy. Wnętrz wypełnione jest matrix mitochondrialną, w której przebiega cykl Crebsa. Najwięcej mitochondriów posiadają komórki o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym, czyli komórki mięśni, komórki serca,. W komórkach nabłonka mitochondriów jest mało.

Turgor, czyli jędrność komórki utrzymywana jest przez wakuole. Ich funkcjami są również: gromadzenie materiałów zapasowych, przechowywanie substancji toksycznych, ubocznych produktów przemiany materii i różnych wydzielin komórkowych.

W komórce roślinnej występują zazwyczaj jedna, duża, centralnie położona wakuola. W komórce zwierzęcej wakuolo jest więcej, są mniejsze. Pełnia określone funkcje: trawienne wakuole- trawienne funkcje, wodniczki tętniące- osmoregulacyjne funkcje.

Wakuole powstają z ER, ze struktur aparatu Golgiego. Są martwym elementem komórki, podobnie jak ściana komórkowa. Wewnątrz wakuoli znajduje się sok komórkowy. Zawiera on wodę, zw. nieorganiczne i zw. organiczne. Związki organiczne występujące w soku komórkowym to: aminokwasy, cukry, kwasy tłuszczowe. W skład soku komórkowego wchodzą również: antocyjany, flawony, garbniki, alkaloidy. Wakuole należą do tych elementów komórki, które posiadają pojedynczą błonę białko- lipidowa. Jest to tonoplast.

Trzecią struktura o podwójnej błonie białkowo- lipidowej są plastydy. Występują tylko w komórce roślinnej. Dzieli się je na chloroplasty, chromoplasty Chromoplasty plastydy barwne u roślin naczyniowych. Zawierają wyłącznie barwniki karotenoidowe - od żółtych ksantofili po czerwone karoteny. Barwniki te są rozpuszczalne w tłuszczach, mają postać kryształów lub... Czytaj dalej Słownik biologiczny i leukoplasty. Chloroplasty Chloroplasty rodzaj plastydów. Organelle komórkowe występujące wyłącznie w komórkach roślinnych i uczestniczące w procesie fotosyntezy. Chloroplasty roślin wyższych mają zwykle kształt soczewkowaty, elipsoidalny,... Czytaj dalej Słownik biologiczny zbudowane są z tylakoidów gran, tylakoidów stromy i substancji wypełniającej wnętrze komórki, stromy. W chloroplastach znajduje się barwnik asymilacyjny- chlorofil. Jest to barwnik biorący udział w fotosyntezie. Chromoplasty zawierają ksantofile Ksantofile związki o barwie żółtej, zaliczane do grupy lipidów izoprenowych. Są to barwniki szeroko rozpowszechnione w świecie roślinnym i zwierzęcym, ale mają zawsze roślinne pochodzenie. Występują... Czytaj dalej Słownik biologiczny i karoteny. Nadają barwę kwiatom i owocom. Leukoplasty Leukoplasty rodzaj plastydów pozbawionych barwników. Występują najczęściej w komórkach tkanek zapasowych (np. w korzeniach, bulwach, liścieniach). L. zawierające dużo ziaren skrobi określa się jako amyloplasty.... Czytaj dalej Słownik biologiczny są bezbarwne i pełnia funkcje zapasowe.

Centriole nie występują w komórkach roślin wyższych. Zbudowane są z 9 mikrotubul. Budują wici i rzęski. Biorą udział również w budowie wrzeciona kariokinetycznego.

Reticulum endoplazmatyczne jest organellą komórkowa o pojedynczej błonie białkowo- lipidowej. Jest to system kanałów, cystern i pęcherzyków. Uczestniczy w transporcie wewnątrzkomórkowym. RE dzieli się na gładkie, gdzie odbywa się synteza lipidów i szorstkie. RE szorstkie na swej powierzchni posiada rybosomy. W ten sposób uczestniczy w syntezie białek. Pełni również funkcje izolacji różnych części komórki. Dzięki temu w tym samym czasie mogą zachodzić niezależnie od siebie różne procesy komórkowe. Wystepuje w obu typach komórek.

Podobnie jest z aparatem Golgiego. Występuje w komórce roślinnej i zwierzęcej, otoczony jest pojedynczą błona białkowo- lipidową. Podstawowa strukturą AG jest diktiosom. Posiada on stronę cis- strona tworzenia i stronę trans- strona dojrzewania, od której odpączkowują pojedyncze pęcherzyki. Aparat Golgiego, w komórce roślinnej bierze udział w syntezie celulozy. W komórce zwierzęcej odbywa się kondensacja produktów syntezy zachodzącej w RE.

Aparat Golgiego jest ściśle związany z reticulum endoplamatycznym i lizosomami.

Lizosomy występują w obu typach komórek. Są to pęcherzyki otoczone pojedyncza błona białkowo- lipidowa. W lizosomie panuje środowisko kwaśne. Znajdują się w nim enzymy trawienne. Lizosomy biorą udział w trawieniu wewnątrzkomórkowym. W komórce roślinnej lizosomy noszą nazwę sferosomów.

Komórka roślinna i komórka zwierzęca mają wiele cech wspólnych. Istnieją jednak istotne różnice, które pozwalają na odróżnienie ich od siebie. Różnice te występują ze względu na przystosowanie do życia.