Dodaj do listy

Charakterystyka formacji roślinnych.

Formacje roślinne - tak w botanice określa się roślinność charakterystyczną dla danej strefy klimatycznej. Najważniejsze formacje drzewiaste to:

 • Formacje drzewiaste
 • Formacje krzewiaste
 • Formacje trawiaste
 • Formacje pustynne
 • Formacja górskie

Formacje drzewiaste

Wilgotny las równikowy lub inaczej deszczowy las równikowy występuje w strefie klimatu równikowego charakteryzuje się średnią temperaturą około 170C, wysokimi opadami atmosferycznymi ponad 2000 mm a także brakiem pór roku. Las równikowy ma wyraźnie zaznaczoną strukturę warstwową tzn. drzewa tworzą zwarty, wiecznie zielony drzewostan o wysokości 24 - 30 metrów, ponad który wyrastają rozproszone bardzo wysokie drzewa osiągające wysokość od 50 - 70 metrów. W lesie równikowym nie występują krzewy i rośliny runa leśnego ze względu na ograniczony dostęp światła. Jednak występują tu rośliny, które wykształciły specyficzne przystosowania umożliwiające dostęp do światła. Takimi roślinami są liany oplatające drzewa i epifity - rosnące na innych roślinach. Jest to najbogatsza w gatunki flory i fauny formacja roślinna Ziemi. Na jednym hektarze można spotkać od 60 - 100 gatunków drzew. Odmiany lasu równikowego noszą różne nazwy np. selawa lub hylea w dorzeczu Amazonki. Las równikowy występuje głównie na obszarze:

   • Ameryki Południowej, w dorzeczach Amazonki i Orinoko 9największy obszar), w Ameryce Środkowej
   • Afryki w dorzeczu Konga i rejonie Zatoki Zatoki jamy w niektórych kościach czaszki. Zatoki są wypełnione powietrzem i łączą się z jamą nosową, np. zatoka czołowa, szczękowa.
    Czytaj dalej Słownik biologiczny
    Gwinejskiej
   • Azji południowej i Południowo - Wschodniej, w Zachodniej części Indii, w Indochinach, na Półwyspie Malajskim, Wyspach Sudajskich, Filipinach i Nowej Gwinei

Las zrzucający liście w porze suchej lub inaczej las monsunowy występuje w strefie klimatu podrównikowego zmiennego z wyraźnie zaznaczoną porą wilgotną trwająca od 7 - 9 miesięcy i porą suchą. Roślinność występująca w tym lesie jest mniej okazała niż w lesie równikowym. Charakteryzuje się niższymi drzewami oraz mniejszą różnorodnością gatunkową. Znacznie mniej jest również lian i epifitów. W lesie strefy podrównikowej obserwuje się wyraźną rytmikę sezonową tzn. drzewa w porze suchej zrzucają liście i zakwitają. Lasy takie występują w :

   • Ameryce Środkowej i Południowej
   • Afryce Wschodniej i Południowej, na Madagaskarze
   • Azji Południowej i Południowo - Wschodniej
   • Australii

Las suchy, las kserofityczny występuje strefie klimatu podrównikowego zmiennego o opadach niskich, bo około 500 - 1000 mm na rok. Cecha charakterystyczna tego lasu jest to, że drzewostan jest mało zwarty, drzewa są niewysokie, często występują dorodnie wyglądające sukulenty Sukulenty rośliny gruboszowate - rośliny przystosowane do znoszenia długotrwałych okresów suszy. Mają zdolność do magazynowania wody w miękiszu wodonośnym. Powierzchniowy system korzeniowy umożliwia sprawne... Czytaj dalej Słownik biologiczny - kaktusy, wilczomlecze, oraz kolczaste krzewy. Występuje głównie w:

 • Ameryce Południowej i Środkowej - Meksyk, Karaiby
 • Afryce

Las twardolistny występuje w klimacie podzwrotnikowym typu śródziemnomorskiego z wilgotną chłodną zimą i suchym latem. Na tym obszarze charakterystyczne są dwa okresy wzrostu: wiosna i wczesna jesień oraz dwa okresy spoczynku - zima i lato. Las twardolistny tworzą drzewa i krzewy o wiecznie zielonych, skórzastych liściach, z grubą korą, często występują u nich kolce Kolce struktury u roślin wytwarzane przez skórkę i tkankę miękiszową. Są twarde, ostro zakończone, nie posiadają tkanki przewodzącej, dlatego łatwo można je oderwać (np. róża).
Czytaj dalej Słownik biologiczny
i grube ciernie. Występują głównie w obszarze:

    • Morza Śródziemnego
    • Ameryki Północnej, Ameryki Południowej
    • Afryki Południowej
    • Australii Południowe - Zachodniej

Las zimozielony strefy umiarkowanej występuje w ciepłym i wilgotnym klimacie oceanicznym o opadach od 2000 - 3000 mm na rok, z brakiem mroźnej zimy, ale z wyraźnym okresem chłodnym. Las ten tworzą drzewa zimozielone, nieliczne liany, epifity Epifity porośla - rośliny rosnące na innych roślinach, lecz wykorzystujące je tylko jako podpory, zaś odżywiające się samodzielnie. Epifity są bardzo częste na obszarach tropikalnych, gdzie taki tryb... Czytaj dalej Słownik biologiczny a także paprocie Paprocie klasa należąca do gromady paprotników. Są roślinami lądowymi (tylko niektóre żyją w wodzie, np. salwinia pływająca); występują w miejscach wilgotnych i cienistych we wszystkich strefach klimatycznych.... Czytaj dalej Słownik biologiczny drzewiaste. Niekiedy to tych lasów zalicz się wilgotne lasy szpilkowe na wybrzeżach Ameryki Południowej z sekwojami. Główne obszary występowania tego lasu to:

    • Azja Wschodnia
    • Nowa Zelandia, Tasmania
    • Ameryka Południowa, Ameryka Północna

Las liściasty zrzucający liście na zimę jest to las charakterystyczny dla strefy klimatu umiarkowanego z wyraźnie zaznaczonymi porami roku, gdzie opady są duże od 750 - 1500 mm rocznie, a temperatury są w zimie poniżej 00 a w lecie powyżej 120C. Głównym składnikiem tych lasów są drzewa zrzucające liście na zimę, czasem występują też lasy szpilkowe. Są to lasy z bujnym krzewiastym podszytem i runem złożonym z wielu gatunków roślin. Lasy takie występują na terenie:

    • Europy
    • Azji Wschodniej
    • Ameryki Północnej

Tajga jest lasem strefy północnej (borealnej). W tajdze przeważają drzewa iglaste - sosna, świerk, jodła, modrzew a z liściastych najczęściej występują topole i brzozy. Różnorodności gatunkowa jest tu dużo mniejsza niż winnych lasach. Tajga Tajga lasy iglaste, pokrywające znaczne obszary północnej Eurazji. Termin ten jest również używany na określenie całego biomu - borealnego lasu iglastego występującego zarówno w Eurazji, jak i Ameryce Północnej.... Czytaj dalej Słownik biologiczny porasta takie obszary jak:

    • Europę Północną - Skandynawia
    • Amerykę Północną - Kanada, Alaska

Formacje krzewiaste

Krzewy są to rośliny wieloletnie o zdrewniałych pędach bez dominującego pnia i korony. Nie osiągają dużych rozmiarów, ich wysokość rzadko przekracza 8 - 10 metrów. Nie ma ścisłej granicy między drzewami a krzewami. Bardzo często ten sam gatunek Gatunek zespół organizmów o podobnej budowie, wspólnym pochodzeniu, mogących się swobodnie krzyżować, dając płodne potomstwo. W procesie specjacji powstają nowe gatunki. Gatunek jest podstawową jednostką... Czytaj dalej Słownik biologiczny wytwarza formy drzewiaste, krzewiaste lub formy pośrednie w zależności od warunków siedliskowych. Krzewy można spotkać w prawie każdym środowisku.

Formacje trawiaste

Sawanna jest to formacja roślinna złożona z wysokich traw oraz pojedynczych drzew - baobaby, akacje i krzewów. Występuje w klimacie suchym z wyraźnie zaznaczonymi porami roku. Sawanna Sawanna formacja roślinna złożona z wysokich traw oraz pojedynczych drzew i krzewów, występująca w klimacie suchym z wyraźnie zaznaczoną sezonowością. S. rosną na glebach ubogich. Różne odmiany s.... Czytaj dalej Słownik biologiczny występuje na obszarze:

    • Afryki Wschodniej
    • Ameryce Południowej
    • Australii

Step jest to formacja roślinna złożona z roślinności trawiastej z niewielką ilością ziół i brakiem drzew. Jest charakterystyczny dla klimatu kontynentalnego suchego o opadach 300 - 500 mm na rok, z wyrażanie zaznaczonymi porami roku - krótkim okresem wegetacyjnym, gorącym latem, długą i chłodną zimą. Step występuje na obszarze:

 • Eurazji od Niziny Węgierskiej (puszta) po Mongolię i Chiny Południowe
 • Ameryki Północnej (preria) i Ameryki Południowej (pampa)

Tundra jest to roślinność strefy podbiegunowej półkuli północnej. Znajduje się w klimacie o silnie zaznaczonej sezonowości, niskich opadach poniżej 250 mm na rok i krótkim okresem wegetacyjnym. Roślinność tego obszaru jest niska, są to głównie mchy, porosty, karłowate krzewinki.

Formacje pustynne

Pustynia to obszar pozbawiony roślinności lub z bardzo ubogą roślinnością (półpustynia). Występuje na obszarach o ekstremalnie niskiej opadach atmosferycznych - mniej niż 100 mm na rok, zarówno w klimacie zimnym, gorącym jak i umiarkowanym. W strefie pustyń nie wykształcają się prawdziwe gleby.

Formacje górskie

Roślinność obszarów górskich charakteryzuje się zmiennością klimatu wraz ze wzrostem wysokości - zmienność w układzie pionowym. Piętra górskie:

 • Piętro pogórza - przeważają w nim lasy gradowe lub mieszane
 • Piętro regla dolnego - lasy liściaste
 • Piętro regla górnego - bory świerkowe
 • Piętro kosodrzewiny
 • Piętro halne - piętro traw wysokogórskich
 • Piętro turniowe - roślinność jest rzadka, mogą występować rośliny naskalne