Dodaj do listy

Budowa komórki eukariotycznej

Organelle wchodzące w skład komórki eukariotycznej:

1. Jądro komórkowe

Jest ono otoczone dwiema błonami, które tworzą jądrową otoczkę. W tej podwójnej błonie znajdują się również pory jądrowe, stanowiące drobne otwory, przez które transportowane są różne substancje.

W jądrze komórkowym zgromadzony jest materiał genetyczny, w postaci DNA związanego z białkami, tworząc chromatynę. W czasie podziału komórkowego chromatyna Chromatyna niepodziałowa postać materiału genetycznego. Substancja jądra komórkowego podczas interfazy. W skład chromatyny wchodzi: DNA, RNA oraz białka histonowe i niehistonowe. DNA wraz z histonami (nukleosomy... Czytaj dalej Słownik biologiczny organizuje się w chromosomy;

2. Mitochondrium

Organelle te także otacza podwójna błona biologiczna. Na terenie mitochondrium Mitochondrium organellum występujące w cytoplazmie komórek eukariotycznych oddychających tlenowo. Mitochondrium charakteryzuje się: posiadaniem własnej, niezależnej od jądra komórkowego informacji genetycznej,... Czytaj dalej Słownik biologiczny znajdują się enzymy oddechowe, dzięki którym możliwe jest prowadzenie oddychania komórkowego. Dochodzi wówczas do rozkładu niektórych związków organicznych i uwolnienia zgromadzonej w nich energii. Energia ta gromadzona jest w formie wiązań wysokoenergetycznych związku ATP. Cząsteczka ATP łatwo przechodzi do innych struktur i komórek i przenosi im energię;

3. Plastydy

Organelle te występują tylko u roślin. Wyróżnia się kilka typów plastydów, powstają one jednak z tego samego rodzaju organelli, zwanych proplastydami.

Plastydy otacza podwójna błona biologiczna, przy czym wewnętrzna błona tworzy wpuklenia do wnętrza organelli i tworzy lamelle.

Wyróżniamy następujące typy plastydów:

- chloroplasty, w nich zgromadzone są barwniki fotosyntetyczne, w ich wnętrzu znajdują się grana, stanowiące stosy pęcherzyków, wypełnionych chlorofilem, przeprowadzają proces fotosyntezy;

- chromoplasty, posiadają w swoim wnętrzu żółty, czerwony albo pomarańczowy barwnik, dzięki nim kwiaty, liście czy owoce zyskują swoje zabarwienie;

- leukoplasty, te plastydy pozbawione są barwinków a na ich terenie zgromadzone są zazwyczaj materiały zapasowe, głównie w postaci skrobi;

5. Wakuole

Organelle te zwane są także wodniczkami, otacza je pojedyncza błona komórkowa, zasadniczym zadaniem wodniczek jest gromadzenie szkodliwych produktów przemiany materii oraz innych niepotrzebnych związków, w ich wnętrzu znajduje się sok komórkowy, zapewniają one komórce właściwy potencjał osmotyczny;

6. Cytoplazma

Substancja ta wypełnia całe wnętrze komórki, zawiera głównie wodę oraz białka, zawieszone są w niej wszystkie organelle komórkowe;

7. Aparat Golgiego

Organelle te utworzone są przez zamknięte oraz spłaszczone pęcherzyki, na terenie Aparatu Golgiego prowadzone są procesy obróbki różnych związków, polegające na przyłączaniu lub odłączaniu różnych grup funkcyjnych od białek;

8. Cytoszkielet

Stanowią go włókna oraz rurki, nadające kształt komórce oraz pozwalające na utrzymywanie stałych odległości pomiędzy organellami;

9. Rybosomy

Organelle te choć drobne odgrywają znaczącą role w biosyntezie białka;

10. Ściana komórkowa

Stanowi ona osłonę komórki grzyba i roślinnej. Znajdują się w niej liczne otwory ( jamki) przez które przechodzą różne substancje, dzięki niej komórka uzyskuje właściwy kształt a poza tym ma dobrą ochronę przed urazami mechanicznymi.