Dodaj do listy

Białka, cukry i tłuszcze – powtórzenie

Białka to związki organiczne zbudowane z aminokwasów. Znamy dwadzieścia różnych aminokwasów, budujących białko. Cząsteczka białka składa się z ponad stu jednostek aminokwasowych.

W czasie polikondensacji aminokwasów w łańcuchy polipeptydowe wydzielana jest woda. Pomiędzy nimi znajduje się wiązanie polipeptydydowe, utworzone pomiędzy grupą aminową i karbonylową.

W strukturze białek możemy wyróżnić cztery Cztery Liczba cztery symbolizuje wszechświat materialny, cztery pory roku, cztery strony świata, cztery kwadry księżyca, cztery wiatry, cztery wieki ludzkości, cztery rzeki Hadesu, cztery konie Apokalipsy,... Czytaj dalej Słownik symboli literackich poziomy strukturalne (białko pierwszorzędowe, liniowe, drugorzędowe, łańcuch pofałdowany w przestrzeni, trzeciorzędowe, ułożenie pofałdowanego łańcucha w przestrzeni, czwartorzędowa, ułożenie kilku łańcuchów w przestrzeni).

Główną funkcja białek jest budowa komórek i tkanek, katalizowanie przebiegu niektórych reakcji, źródło energii.

W czasie dezaminacji białka dochodzi do odrzucenia grupy aminowej i powstania mocznika. Białko znajduje się w produktach roślinnych i zwierzęcych. Białko pełnowartościowe posiada w swoim składzie osiem aminokwasów, których organizm zwierzęcy nie potrafi wyprodukować.

Najwyższa wartość biologiczna posiada białko jaja kurzego.

Denaturacja jest procesem w czasie którego dochodzi do zniszczenia struktury trzeciorzędowej białka i pęknięcia wiązań wodorowych. Białko ulega denaturacji w żołądku a trawienie odbywa się w jelicie cienkim.

Węglowodany tworzone są w czasie fotosyntezy. Ich rola jest dostarczanie użytecznej energii, magazynowanej w postaci ATP. Białka stanowią podstawowe składniki budujące ścianę komórkową oraz kwasy nukleinowe takie jak RNA i DNA. Węglowodany, czyli sacharydy Sacharydy cukrowce.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
wraz z białkiem tworzą hormony Hormony substancje biologicznie czynne, niosące specyficzną informację wytwarzane zarówno przez rośliny, jak i zwierzęta. Regulują przebieg procesów metabolicznych, wzrost, rozwój i rozmnażanie się organizmów.... Czytaj dalej Słownik biologiczny oraz enzymy.

Węglowodany dzielimy na proste i złożone. Cukry proste takie jak fruktoza i glukoza znajdują się w owocach i w miodzie. Cukry te nie ulegają trawieniu i bardzo szybko wchłaniają się do krwi.

Cukry złożone to dwucukry lub wielocukry. Do dwucukrów należą sacharoza, składająca się z fruktozy i glukozy, laktoza, występująca w mleku oraz maltoza, zawarta np. w piwie. Wśród wielocukrów możemy wyróżnić skrobię , stanowiącą materiał zapasowy roślin, błonnik, czyli celulozę, budującą ściany komórkowe roślin. Błonnik powoduje drażnienie jelit, zapobiegając w ten sposób zaparciom.

Za niski poziom cukru we krwi nazywany jest hipoglikemią. Za wysoki poziom cukru to hiperglikemia.

Węglowodany powinny stanowić około 60% całego pożywienia.

Jeśli poziom glukozy we krwi spada to następuje pobudzenie obszaru mózgu zwanego ośrodkiem głodu.

Tłuszcze, czyli lipidy są estrami gliceryny oraz wyższych kwasów arylowych, czyli tłuszczowych. Zbudowane są z dwóch faz hydrofobowej i hydrofilowej.

W zależności od budowy chemicznej wiązań wyróżniamy tłuszcze nienasycone i nasycone.

Główna rolą tłuszczy jest funkcja energetyczna, izolowanie ciała przed chłodem, amortyzowanie urazów i in.

Dzięki tłuszczom dochodzi do rozpuszczania niektórych aromatów u jedzenie staje się smaczniejsze.

W tłuszczach rozpuszczają się też niektóre witaminy.

Lipidy możemy podzielić ze względu na pochodzenie. Wyróżniamy tłuszcze roślinne i zwierzęce. Rośliny zawierają tłuszcze nienasycone, których nasz organizm nie jest w stanie syntetyzować.

Tłuszcze zwierzęce znacznie podnoszą poziom złego cholesterolu.