Przemysł na świecie

Przemysł na świecie

 • 3 pkt. 1. Największym producentem stali na świecie są:

 • 3 pkt. 2. Na wielką skalę rudy żelaza wydobywane są między innymi:

 • 3 pkt. 3. W Europie wielkim dostarczycielem rud żelaza jest Ukraina – wydobycie ma miejsce:

 • 3 pkt. 4. 36 % światowego wydobycia rud miedzi odbywa się:

 • 3 pkt. 5. W Polsce wydobywa się duże ilości:

 • 3 pkt. 6. Huty aluminium lokalizowane są w bogatych wysoko rozwiniętych krajach ze względu na:

 • 3 pkt. 7. Sól kamienna służy do produkcji:

 • 3 pkt. 8. Polska jest wielkim światowym producentem:

 • 3 pkt. 9. Największym producentem benzyny na świecie:

 • 3 pkt. 10. Największym światowym producentem samochodów osobowych:

 • 20 pkt. 11. Wskaż cechy przemysłu krajów wysoko i słabo rozwiniętych:

   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
  • produkcja wyrobów o małym stopniu przetworzenia
  • wysoko wykwalifikowana siła robocza
  • chłonny rynek zbytu
  • bardzo dużo nisko wykwalifikowanych pracowników
  • duże zatrudnienie w przemyśle (przemysł pracochłonny)
  • przemysł high-tech
  • rozwijające się górnictwo, przemysł metalurgiczny, lekki, spożywczy
  • ścisła współpraca między firmami i jednostkami naukowo-badawczymi
  • silna degradacja środowiska przez przemysł
  • produkcja wyrobów skomplikowanych, najwyższej jakości
 • 15 pkt. 12. Wskaż cechy charakterystyczne dla przemysłu high-tech.

  Liczba odpowiedzi: 5
 • 15 pkt. 13. Wskaż okręgi przemysłowe, które należały kiedyś do okręgów surowcowych, ale w ostatnich latach przeszły proces restrukturyzacji:

  Liczba odpowiedzi: 5
 • 18 pkt. 14. Na mapie zaznaczono literami A – F położenie wybranych okręgów przemysłowych. Dopasuj nazwy trzech okręgów przemysłowych spośród podanych, które rozwinęły się głównie dzięki wydobyciu miejscowych rud metali, oraz litery, którymi na mapie oznaczono te okręgi przemysłowe (w kolejności alfabetycznej).

  Obraz do pytania: Na mapie zaznaczono literami A – F położenie wybranych okręgów przemysłowych. Dopasuj nazwy trzech okręgów przemysłowych spośród podanych, które rozwinęły się głównie dzięki wydobyciu miejscowych rud metali, oraz litery, którymi na mapie oznaczono te okręgi przemysłowe (w kolejności alfabetycznej).
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
  • Doniecki
  • Minas Gerais
  • Północny
  • Shaba
  • Tokijski
  • Uralski
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
 • 2 pkt. 15. Wskaż pomiędzy poniższymi okręg portowy: