Rolnictwo

Rolnictwo

 • 28 pkt. 1. Wskaż czynniki przyrodnicze, które mają istotne (pozytywne) znaczenie dla rozwoju rolnictwa:

  Liczba odpowiedzi: 7
 • 24 pkt. 2. Dopasuj cechy gospodarki intensywnej i ekstensywnej:

   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
  • duże nakłady środków pieniężnych
  • realizowana w krajach o małej powierzchni lub dużej liczbie ludności
  • niewielka chemizacja rolnictwa
  • niskie plony mimo dużych powierzchni zasiewów
  • duże nakłady pracy
  • np. w Kanadzie, Australii, Kazachstanie
  • duża chemizacja i mechanizacja rolnictwa
  • niewielkie nakłady środków pieniężnych
  • małe nakłady pracy
  • wysokie plony
  • realizowana w krajach dużych terytorialnie lub posiadających małą liczbę ludności
  • np. w Europie Zachodniej, Polsce
 • 1 pkt. 3. Aby rolnictwo dawało wysokie plony i było efektywne, w strukturze własnościowej powinna przeważać własność:

 • 1 pkt. 4. Aby rolnictwo dawało wysokie plony i było efektywne, powierzchnia gospodarstwa rolnego powinna być:

 • 1 pkt. 5. Aby rolnictwo dawało wysokie plony i było efektywne, powinien być rozwijany:

 • 1 pkt. 6. Aby rolnictwo dawało wysokie plony i było efektywne, mechanizacja rolnictwa powinna być:

 • 1 pkt. 7. Aby rolnictwo dawało wysokie plony i było efektywne, nawozy sztuczne, środki ochrony roślin powinny być stosowane w:

 • 1 pkt. 8. Aby rolnictwo dawało wysokie plony i było efektywne:

 • 12 pkt. 9. Do systemów uprawy roli dobierz odpowiednie przykłady regionów, w których dany system występuje (do jednego typu rolnictwa może pasować kilka obszarów):

   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
  • Półwysep Arabski
  • Nizina Amazonki
  • Polska
  • Australia
  • obrzeża Sahary
  • USA
 • 24 pkt. 10. Dopasuj produkt do kraju, który jest jego najbardziej znaczącym producentem (kraj może się powtarzać):

   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
  • pszenica
  • ryż
  • żyto
  • owies
  • ziemniak
  • soja
  • słonecznik
  • oliwka
  • kakao
  • herbata
  • trzcina cukrowa
  • banany
 • 6 pkt. 11. Wskaż kraj mający największe plony zbóż w skali światowej: