Tkanki roślinne

Tkanki roślinne

 • 15 pkt. 1. Które z poniższych substancji biorą udział w adkrustacji:

  Liczba odpowiedzi: 3
 • 15 pkt. 2. Do poszczególnych funkcji dobierz odpowiedni typ merystemu wtórnego.

  Zadanie z arkusza maturalnego z 2006 r. - poziom rozszerzony

   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
  • kambium
  • fellogen
  • kallus
  • archespor
 • 10 pkt. 3. Tkanka budująca zdrewniałe ściany komórkowe, w których obumarł protoplast, to:

  Zadanie z arkusza maturalnego z 2008 r. - poziom rozszerzony

 • 20 pkt. 4. Do poniższych opisów dobierz odpowiedni rodzaj miękiszu

   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
  • zasadniczy
  • asymilacyjny
  • powietrzny
  • spichrzowy
 • 20 pkt. 5. Które z poniższych stwierdzeń dotyczą floemu, a które ksylemu?

   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
  • Przewodzi produkty fotosyntezy, np. cukry.
  • Jest tkanką martwą zbudowaną z cewek lub naczyń.
  • Jest tkanką żywą zbudowaną z komórek sitowych.
  • Transportuje wodę.
 • 10 pkt. 6. Warstwa kambium umożliwiająca roślinom przyrost na grubość występuje w wiązce typu:

 • 10 pkt. 7. Do struktur wydzielniczych u roślin nie są zaliczane:

  Zadanie z arkusza maturalnego z 2003 r. - poziom podstawowy