Wirusy

Wirusy

 • 10 pkt. 1. Powyższy rysunek przedstawia:

  Obraz do pytania: Powyższy rysunek przedstawia:
 • 20 pkt. 2. Przyporządkuj pojęcia cyfrom zaznaczonym na rysunku.

  Obraz do pytania: Przyporządkuj pojęcia cyfrom zaznaczonym na rysunku.
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
  • kwas nukleinowy
  • otoczka białkowo-lipidowa
  • białka powierzchniowe
  • kapsyd białkowy
 • 20 pkt. 3. Ze względu na kształt kapsydu wirusy dzielimy na:

  Liczba odpowiedzi: 4
 • 30 pkt. 4. Wskaż stwierdzenia dotyczące przebiegu cyklu litycznego i cyklu lizogenicznego.

  Zadanie z arkusza maturalnego z 2008 r. - poziom rozszerzony

   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
  • Wnikanie i replikacja oddzielone są stadium latencji.
  • Fagowy DNA niemal nie ujawnia się w zainfekowanej komórce.
  • DNA faga przejmuje kontrolę nad metabolizmem komórki.
  • Fagi, uwalniając się, niszczą ścianę bakterii.
  • DNA wirusa wbudowuje się do chromosomu bakteryjnego i replikuje z nim wiele razy.
  • Obecne stadium profaga.
 • 20 pkt. 5. Wirusy mają pewne cechy istot żywych, ale nie uznajemy ich za żywe, ponieważ:

  Liczba odpowiedzi: 4