Układ ruchu

Układ ruchu

 • 15 pkt. 1. Które z poniższych elementów należą do szkieletu osiowego:

  Liczba odpowiedzi: 3
 • 10 pkt. 2. Która z poniższych kości nie należy do mózgoczaszki:

 • 15 pkt. 3. Jakiego odcinka kręgosłupa dotyczą poniższe opisy?

   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
  • szyjny
  • piersiowy
  • lędźwiowy
  • krzyżowy
  • ogonowy
 • 5 pkt. 4. Ile par żeber prawdziwych wyróżniamy w klatce piersiowej?

 • 20 pkt. 5. Które z poniższych kości należą do kończyny górnej, a które do kończyny dolnej?

  Zadanie z arkusza maturalnego z 2009 r. - poziom podstawowy

   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
  • kość promieniowa
  • strzałkowa
  • kość piszczelowa
  • kość łokciowa
 • 15 pkt. 6. Do poniższych typów połączeń kości dopasuj odpowiednie przykłady:

  Zadanie z arkusza maturalnego z 2007 r. - poziom podstawowy

   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
   • Przeciągnij i upuść odpowiedź
  • żebra z mostkiem
  • staw kolanowy
  • szwy na czaszce
 • 20 pkt. 7. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe?

  Zadanie z arkusza maturalnego z 2008 r. - poziom podstawowy

  Prążki ciemne sarkomeru tworzy białko aktyna.

  Zjawisko skurczu polega na wsuwaniu się filamentów aktynowych pomiędzy miozynowe.

  Jony wapnia łączą się z miozyną, przez co zostają odblokowane głowy miozyny.

  Jednostkę motoryczną tworzą aksony wielu neuronów.