Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik związków frazeologicznych

Słownik związków frazeologicznych

Zadaniem Słownika Związków Frazeologicznych jest sprostanie wymaganiom możliwie najszerszej grupy Czytelników ze specjalnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Są tu zgromadzone wyjaśnienia wszystkich związków frazeologicznych, do znajomości których zobowiązują programy nauczania języka polskiego w tych szkołach oraz zalecane podręczniki. Hasła zostały tak opracowane, by nie nastręczało trudności ani ich zrozumienie, ani zapamiętanie.

obraz Dodaj do listy

gadać (mówić) jak dziad do obrazu - mówić, lecz nie znajdować żadnego posłuchu; gadać po próżnicy (na próżno); nie doczekać się reakcji na swoje słowa; bezskutecznie coś komuś tłumaczyć: Wiesz co, myślę, że nie ma sensu dalej rozmawiać. Ja gadam jak dziad do obrazu, a z twojej strony brak odzewu. Skończmy na dziś. Może jutro będziemy mieli lepszy dzień.

• Powyższy frazeologizm powstał na bazie przysłowia "Mówił dziad do obrazu, a obraz do niego ani razu", traktującego o kierowanych do kogoś bezskutecznych apelach.