Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik związków frazeologicznych

Słownik związków frazeologicznych

Zadaniem Słownika Związków Frazeologicznych jest sprostanie wymaganiom możliwie najszerszej grupy Czytelników ze specjalnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Są tu zgromadzone wyjaśnienia wszystkich związków frazeologicznych, do znajomości których zobowiązują programy nauczania języka polskiego w tych szkołach oraz zalecane podręczniki. Hasła zostały tak opracowane, by nie nastręczało trudności ani ich zrozumienie, ani zapamiętanie.

dziecko Dodaj do listy

cieszyć się jak dziecko - bardzo się z czegoś cieszyć, okazywać radość w spontaniczny sposób: Ten prezent był tak nieoczekiwany, że ucieszyłem się z niego jak dziecko.

cudowne dziecko - dziecko odznaczające się niezwykłymi zdolnościami: Uważany był za cudowne dziecko, ale później zaprzepaścił swój wielki talent.

dziecko szczęścia - osoba, która ma stałe powodzenie w życiu: Jurek jest dzieckiem szczęścia, udają mu się takie przedsięwzięcia, o jakich my możemy tylko pomarzyć.

wylać (wylewać) dziecko z kąpielą - naprawiać jakąś szkodę, czyniąc jednocześnie szkodę jeszcze większą; naprawiać część czegoś, psując jednocześnie całość: Obawiam się, że likwidując dyskotekę, wylejemy dziecko z kąpielą; młodzi ludzie rzeczywiście stracą okazję do awantur, ale jednocześnie wymkną się spod jakiejkolwiek kontroli.