Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik związków frazeologicznych

Słownik związków frazeologicznych

Zadaniem Słownika Związków Frazeologicznych jest sprostanie wymaganiom możliwie najszerszej grupy Czytelników ze specjalnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Są tu zgromadzone wyjaśnienia wszystkich związków frazeologicznych, do znajomości których zobowiązują programy nauczania języka polskiego w tych szkołach oraz zalecane podręczniki. Hasła zostały tak opracowane, by nie nastręczało trudności ani ich zrozumienie, ani zapamiętanie.

chorągiewka Dodaj do listy

być jak chorągiewka na dachu (na wietrze) - być zmiennym w swoich przekonaniach, niestałym, chwiejnym: Nie ma sensu wchodzić z nimi w jakiekolwiek układy. Oni są jak chorągiewki na dachu - obrócą się tak, jak wiatr zawieje.

zwinąć chorągiewkę - wycofać się z czegoś, zmienić zamiar; zrezygnować z czegoś: Szło ci tak nieźle, już prawie byłeś u celu, ale oczywiście, ty jak to ty, musiałeś zwinąć chorągiewkę! Musiałeś odpuścić!