Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik wyrazów obcych

Słownik wyrazów obcych

Słownik Wyrazów Obcych jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Autorzy słownika skoncentrowali się na słowach obcego pochodzenia, które pojawiają się na lekcjach praktycznie wszystkich przedmiotów. Hasła zostały skonstruowane tak, aby Czytelnik poznał wszystkie znaczenia danego słowa oraz dowiedział się, skąd słowo pochodzi oraz jakiej dziedziny wiedzy dotyczy.

PLUTON Dodaj do listy

  1. mit. gr. przydomek Hadesa jako boga podziemnych bogactw,
  2. astr. dziesiąta według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego,
  3. chem. promieniotwórczy pierwiastek chemiczny (symbol: Pu), srebrzystobiały, aktywny chemicznie metal o właściwościach zasadowych, otrzymywany sztucznie w wyniku przemian jądrowych, występujący w minimalnych ilościach w rudach uranowych, stosowany jako paliwo jądrowe i jako źródło energii w bombie atomowej;
  4. mały pododdział wojskowy, składający się z kilku drużyn.