Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik terminów literackich

Słownik terminów literackich

Słownik Terminów Literackich przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Są tu zgromadzone definicje wszystkich terminów, do znajomości których zobowiązują programy nauczania języka polskiego w tych szkołach oraz zalecane podręczniki. Hasła zostały tak opracowane, by nie nastręczało trudności ich zrozumienie: definicje zostały napisane językiem bliskim uczniowi, zadbano, by były spójne, zwięzłe.

tytuł Dodaj do listy

nazwa dzieła literackiego nadana mu przez autora, będąca integralną częścią dzieła. Jest jednym z podstawowych czynników pozwalających na identyfikację tekstu. Współczesne tytuły umieszcza się na okładce i karcie tytułowej (winiecie). Tytuły dzieł starożytnych zapisywanych na zwojach papirusu umieszczano pod tekstem. W rękopisach średniowiecznych tytuł pojawia się na dolnym cięciu księgi.