Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik terminów literackich

Słownik terminów literackich

Słownik Terminów Literackich przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Są tu zgromadzone definicje wszystkich terminów, do znajomości których zobowiązują programy nauczania języka polskiego w tych szkołach oraz zalecane podręczniki. Hasła zostały tak opracowane, by nie nastręczało trudności ich zrozumienie: definicje zostały napisane językiem bliskim uczniowi, zadbano, by były spójne, zwięzłe.

pytanie retoryczne Dodaj do listy

jedna z figur stylistycznych, polegająca na wprowadzeniu pytania, na które nie oczekuje się odpowiedzi. Ma ono podkreślić stanowisko mówcy, który pytając angażuje emocjonalnie słuchaczy i apeluje do ich współudziału, np.:

"Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie,

Że ci ze złota statuę lud niesie,

Otruwszy pierwej?..."

(C. K. Norwid)