Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik terminów literackich

Słownik terminów literackich

Słownik Terminów Literackich przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Są tu zgromadzone definicje wszystkich terminów, do znajomości których zobowiązują programy nauczania języka polskiego w tych szkołach oraz zalecane podręczniki. Hasła zostały tak opracowane, by nie nastręczało trudności ich zrozumienie: definicje zostały napisane językiem bliskim uczniowi, zadbano, by były spójne, zwięzłe.

kategorie estetyczne Dodaj do listy

zespół pojęć ogólnych, które służą do określania podstawowych wartości i cech przedmiotów estetycznych. Wyróżnia się wśród nich przede wszystkim jakości emocjonalne (tragizm, komizm, groteska, wzniosłość) oraz jakości formalne (piękno, harmonia, elegancja, symetria, jednolitość), a także intelektualne (wnikliwość).

Większość z nich opisano już w antyku, inne wprowadziły następne epoki. Każda preferowała właściwe dla swego programu kategorie estetyczne. W normatywnych teoriach literackich realizowanie określonej kategorii było wyznacznikiem niektórych gatunków literackich, np. tragedii czy komedii.