Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik terminów literackich

Słownik terminów literackich

Słownik Terminów Literackich przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Są tu zgromadzone definicje wszystkich terminów, do znajomości których zobowiązują programy nauczania języka polskiego w tych szkołach oraz zalecane podręczniki. Hasła zostały tak opracowane, by nie nastręczało trudności ich zrozumienie: definicje zostały napisane językiem bliskim uczniowi, zadbano, by były spójne, zwięzłe.

baśń Dodaj do listy

jeden z najważniejszych gatunków epiki ludowej. Treść baśni jest związana z wierzeniami magicznymi, występują w nich siły i zjawiska nadprzyrodzone, bohaterowie swobodnie przekraczają granice światów: realnego i fantastycznego. Czas i miejsce w baśni są nieokreślone (dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami).

W baśni pojawiają się pewne stałe wątki (wątki wędrowne), jak wędrówka bohatera w poszukiwaniu cudownego leku, wody życia, cudowne przeniesienie w inne miejsce, próby (walka, wyścig), przeszkody do pokonania. W baśniach znalazły wyraz dawne wierzenia i pewien system zasad moralnych, a także wiara w silne oddziaływanie sił nadprzyrodzonych. Moralność baśni zbliża się do prostych, surowych norm ludowych. Zasadniczy zestaw wątków baśniowych ukształtował się w średniowieczu, gdy elementy antyczne połączyły się z tradycją arabską (baśnie z cyklu Tysiąc i jedna noc) oraz ludową. Najbardziej znane w Europie zbiory baśni opracowali: Ch. Perrault, bracia J. i W. Grimm oraz H. Ch. Andersen.