Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik symboli literackich

Słownik symboli literackich

Słownik symboli to wyczerpujące opracowanie symboli występujących zarówno w utworach epickich, jak i w liryce, co może się okazać bardzo przydatne dla maturzystów. Informacje na temat symboli są bowiem zazwyczaj punktowane w kluczach egzaminacyjnych, według których trzeba napisać wypracowanie w czasie matury z języka polskiego. W Słowniku symboli znajduje się omówienie ponad 140 symboli, przewijających się przez wszystkie epoki literackie.

paw Dodaj do listy

Paw to ptak Junony, symbolizuje słońce, nieskończoność, wieczność, zmartwychwstanie, nieśmiertelność, czujność, godność, dostojność, wiosnę, Jeruzalem, kontemplację, królewskość, dworskie życie, dumę, pychę, próżność, puszenie się własną urodą, pompatyczność.

W chrześcijaństwie paw symbolizował nieśmiertelność, wieczność Kościoła, Chrystusa.

Starożytność

Mitologia

W starożytności uważano pawia za niszczyciela jadowitych węży, których jad był przyczyną pięknego ubarwienia ptaków. Niekiedy czczono pawia jak feniksa i oddawano mu cześć. Tzw. pawie oczka to oczy stuokiego olbrzyma Argusa, który, na rozkaz Hery, pilnował Io zamienionej w jałówkę. Kiedy Hermes zabił Argusa, Hera umieściła jego oczy na pawim ogonie. Hera zaprzęgała pawie w swój rydwan. Paw symbolizował również zmartwychwstanie i wiosnę, pojawiał się też w starorzymskiej rzeźbie nagrobkowej.

Romantyzm

Grób Agamemnona J. Słowacki

PAW - POZORY, PUSZENIE SIĘ, PYCHA: Pisząc o Polsce Słowacki mówi z wyrzutem:

"Polsko! Lecz ciebie błyskotkami łudzą

Pawiem narodów byłaś i papugą

A teraz jesteś służebnicą cudzą".

Młoda Polska

Biały paw symbolizował modernizm i dekadentyzm. Fragment wiersza M. Maeterlincka "pawie niedbałe, pawie białe uciekły", stał się inspiracją do wymyślenia nazwy kawiarni krakowskiej "Pod nonszalanckim paonem". W kawiarni Turlińskiego zbierała się krakowska cyganeria ze S. Przybyszewskim na czele.

Wesele S. Wyspiański

PAWIE PIÓRO - PRÓŻNOŚĆ: Jasiek z Wesela mówi: "Zdobyłem se pawich piór (...), pawie pióra ładne, pawie pióra kradne!, postawie se pański dwór!"