Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik historyczny

Słownik historyczny

Słownik Historia powstał z myślą o uczniach zarówno szkoły podstawowej, gimnazjum jak i szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą musieli opanować informacje nie tylko dotyczące terminów historycznych, jak np., KONSTYTUCJA, AGORA, LIBERALIZM GOSPODARCZY, ale także zawrzeć znajomość z postaciami historycznymi, zapoznać się z faktami, datami i umieć je zreferować, opisać, opowiedzieć. Autorzy słownika wprowadzili trzy rodzaje haseł: terminy i pojęcia, postacie historyczne, zagadnienia historyczne.

państwo Dodaj do listy

polityczna organizacja społeczeństwa wyposażona w suwerenną władzę i zajmująca określone terytorium naznaczone granicami. Każde państwo posiada charakterystyczny dla siebie system polityczny, aparat państwowo-administracyjny, system prawny, społeczny i gospodarczy. Pierwsze państwa (o stosunkowo niewielkim terytorium) zaczęły powstawać ok. 4 tys. lat p.n.e. na terenie Bliskiego Wschodu.