Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik historyczny

Słownik historyczny

Słownik Historia powstał z myślą o uczniach zarówno szkoły podstawowej, gimnazjum jak i szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą musieli opanować informacje nie tylko dotyczące terminów historycznych, jak np., KONSTYTUCJA, AGORA, LIBERALIZM GOSPODARCZY, ale także zawrzeć znajomość z postaciami historycznymi, zapoznać się z faktami, datami i umieć je zreferować, opisać, opowiedzieć. Autorzy słownika wprowadzili trzy rodzaje haseł: terminy i pojęcia, postacie historyczne, zagadnienia historyczne.

pacta conventa (z łac. pactum - układ, conventus - uzgodniony) Dodaj do listy

w Polsce szlacheckiej (po śmierci Zygmunta Augusta) była to umowa pomiędzy szlachtą a nowo wybranym królem, w której elekt osobiście składał pewne zobowiązania wobec wyborców (polityczne i finansowe). W przeciwieństwie do artykułów henrykowskich były inne dla każdego monarchy. Po raz pierwszy zostały sformułowane w 1573 r. dla Henryka Walezego i z czasem weszły do praw kardynalnych.