Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik historyczny

Słownik historyczny

Słownik Historia powstał z myślą o uczniach zarówno szkoły podstawowej, gimnazjum jak i szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą musieli opanować informacje nie tylko dotyczące terminów historycznych, jak np., KONSTYTUCJA, AGORA, LIBERALIZM GOSPODARCZY, ale także zawrzeć znajomość z postaciami historycznymi, zapoznać się z faktami, datami i umieć je zreferować, opisać, opowiedzieć. Autorzy słownika wprowadzili trzy rodzaje haseł: terminy i pojęcia, postacie historyczne, zagadnienia historyczne.

IDEOLOGIA NARODOWA Dodaj do listy

narodziła się na początku XIX w. Podatny grunt napotkała zwłaszcza wśród narodów znajdujących się pod obcym panowaniem lub dążących do zjednoczenia się. Każdy naród wierzył w swoje specjalne posłannictwo, świętością stawały się pewne symbole związane z daną nacją: flagi, miejsca ważnych wydarzeń historycznych, pomniki kultury narodowej itp. Narody zniewolone zaczęły dążyć do uzyskania autonomii lub niepodległości, a inne do zdobycia dominacji nad mniejszościami zamieszkującymi ich państwo, a z czasem do ekspansji na zewnątrz.