Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik historyczny

Słownik historyczny

Słownik Historia powstał z myślą o uczniach zarówno szkoły podstawowej, gimnazjum jak i szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą musieli opanować informacje nie tylko dotyczące terminów historycznych, jak np., KONSTYTUCJA, AGORA, LIBERALIZM GOSPODARCZY, ale także zawrzeć znajomość z postaciami historycznymi, zapoznać się z faktami, datami i umieć je zreferować, opisać, opowiedzieć. Autorzy słownika wprowadzili trzy rodzaje haseł: terminy i pojęcia, postacie historyczne, zagadnienia historyczne.

"BŁĘKITNA ARMIA", ARMIA HALLERA Dodaj do listy

polska formacja zbrojna powołana we Francji w czasie I wojny światowej. Kiedy prezydent Francji Raymond Poincaré wydał 4 VI 1917 r. dekret, w którym zgodził się na utworzenie samodzielnych jednostek polskich we Francji, szybko znalazło się w nich kilkanaście tys. Polaków z całego świata. W październiku 1918 r. na ich czele stanął gen. Józef Haller. Armia polska we Francji została podporządkowana utworzonemu 15 VIII 1917 r. w Paryżu Komitetowi Narodowemu Polskiemu kierowanemu przez Romana Dmowskiego. W IV-VI 1919 r. została przetransportowana do Polski i brała udział w walkach polsko-ukraińskich w Galicji Wschodniej i na Wołyniu. We wrześniu 1919 r. weszła w skład Wojska Polskiego.