Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik historyczny

Słownik historyczny

Słownik Historia powstał z myślą o uczniach zarówno szkoły podstawowej, gimnazjum jak i szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą musieli opanować informacje nie tylko dotyczące terminów historycznych, jak np., KONSTYTUCJA, AGORA, LIBERALIZM GOSPODARCZY, ale także zawrzeć znajomość z postaciami historycznymi, zapoznać się z faktami, datami i umieć je zreferować, opisać, opowiedzieć. Autorzy słownika wprowadzili trzy rodzaje haseł: terminy i pojęcia, postacie historyczne, zagadnienia historyczne.

"BITWA NARODÓW" Dodaj do listy

historycy nazwali tak trzydniową bitwę pod Lipskiem (16-19 X 1813 r.), jaką stoczyły wojska napoleońskie z wojskami VI koalicji antyfrancuskiej, ponieważ brały w niej udział prawie wszystkie narody europejskie. W skład koalicji weszły: Rosja, Prusy, Austria, Szwecja i Wielka Brytania. W czasie bitwy koalicja dysponowała ok. 300-tys. wojskiem, którym dowodził książę Schwarzenberg. Napoleon natomiast zebrał ok. 150-tys. armię, w której służyli: Francuzi, Niemcy, Holendrzy, Włosi, Polacy (książę Józef Poniatowski, Jan Henryk Dąbrowski). Duża przewaga koalicji oraz zdrada wojsk saskich sprawiły, że Napoleon przegrał tę bitwę, co zadecydowało o upadku jego cesarstwa. Ciężko ranny książę J. Poniatowski utonął w rzece Elsterze, osłaniając odwrót wojsk napoleońskich.