Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik biologiczny

Słownik biologiczny

Słownik Biologia powstał z myślą o uczniach zarówno szkoły podstawowej, gimnazjum, jak i szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą musieli opanować informacje dotyczące terminów biologicznych, jak np. DIPLOFAZA, KOD GENETYCZNY, MELATONINA. Ponadto Słownik zawiera dłuższe hasła - omówienia formacji roślinnych (np. LAS), praw i reguł z dziedziny nauk biologicznych (np. MENDLA PRAWA), charakterystykę gromad zwierząt (np. OWADY).

ZMIENNOCIEPLNE ZWIERZĘTA Dodaj do listy

organizmy zwierzęce, u których temperatura ciała jest zależna od temperatury otoczenia. Do zwierząt zmiennocieplnych należą wszystkie bezkręgowce, a z kręgowców ryby, płazy i gady. Organizmy te potrafią różnymi sposobami podnosić lub obniżać temperaturę ciała w pewnych granicach. Ogrzewają się poprzez wykonywanie ruchów, podniesienie poziomu przemiany materii, wystawianie się na działanie promieni słonecznych lub tworzenie przez organizmy jednego gatunku ciasnego skupiska ciał. Natomiast chłodzenie organizmu osiągają poprzez zwiększenie ilości oddechów (schładzanie przez parowanie), obniżenie metabolizmu, zmianę zabarwienia ciała z ciemnego na jasne (odbija promienie świetlne) czy przebywanie w zacienionych, wilgotnych miejscach. Wymienione sposoby regulacji temperatury są tylko częściowo skuteczne. Wszystkie zwierzęta zmiennocieplne w okresie zimowym zapadają w stan odrętwienia, obniżając temperaturę ciała do wartości niewiele większych niż temperatura otoczenia.