Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik biologiczny

Słownik biologiczny

Słownik Biologia powstał z myślą o uczniach zarówno szkoły podstawowej, gimnazjum, jak i szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą musieli opanować informacje dotyczące terminów biologicznych, jak np. DIPLOFAZA, KOD GENETYCZNY, MELATONINA. Ponadto Słownik zawiera dłuższe hasła - omówienia formacji roślinnych (np. LAS), praw i reguł z dziedziny nauk biologicznych (np. MENDLA PRAWA), charakterystykę gromad zwierząt (np. OWADY).

POLIMORFIZM Dodaj do listy

wielopostaciowość - występowanie w obrębie jednej populacji kilku form morfologicznych lub fizjologicznych, które różnią się od siebie. Polimorfizm funkcjonalny występuje np. w koloniach stułbiopława obelii, gdzie poszczególne osobniki pełnią odmienne funkcje, np. odżywcze, obronne, rozrodcze. Polimorfizm kastowy charakteryzuje populacje owadów społecznych, np. u pszczół są robotnice, trutnie i królowa. Polimorfizm płciowy wyraża się w różnicy między samicą a samcem - dymorfizm płciowy.