Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik biologiczny

Słownik biologiczny

Słownik Biologia powstał z myślą o uczniach zarówno szkoły podstawowej, gimnazjum, jak i szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą musieli opanować informacje dotyczące terminów biologicznych, jak np. DIPLOFAZA, KOD GENETYCZNY, MELATONINA. Ponadto Słownik zawiera dłuższe hasła - omówienia formacji roślinnych (np. LAS), praw i reguł z dziedziny nauk biologicznych (np. MENDLA PRAWA), charakterystykę gromad zwierząt (np. OWADY).

ODDYCHANIE I FOTOSYNTEZA - PORÓWNANIE Dodaj do listy

zarówno fotosynteza, jak i oddychanie są to procesy, które są związane z przemianami energetycznymi. Związkami energetycznymi, z których organizmy uwalniają energię w czasie oddychania, są węglowodany. U roślin część wyprodukowanych w procesie fotosyntezy węglowodanów zostaje zużyta na własne procesy oddechowe, a część na budowę ciała. Spożywane przez zwierzęta pokarmy, np. roślinne, zostają częściowo zużyte w procesie oddychania na uzyskanie energii, a częściowo do budowy ciała.

Ogólnie porównując proces fotosyntezy z procesem oddychania można powiedzieć, że w wyniku procesu fotosyntezy energia słoneczna zostaje "zmagazynowana" w związki organiczne, do czego zostają wykorzystane: dwutlenek węgla i woda. Natomiast oddychanie jest procesem, w którym energia zostaje uwolniona na skutek utleniania związków organicznych. Powstaje dwutlenek węgla i woda.

Porównanie oddychania i fotosyntezy

Porównywane cechy

Fotosynteza

Oddychanie

występowanie

rośliny zielone zawierające chlorofil

każdy żywy organizm

miejsce przebiegu

chloroplasty

cytoplazma, mitochondria

czas trwania

tylko w dzień

w dzień i w nocy

substraty

związki nieorganiczne: woda H2O, dwutlenek węgla CO2

związki organiczne, głównie węglowodany i tłuszcze

produkty końcowe

związki organiczne, np.: węglowodany, białka, tłuszcze oraz tlen

związki nieorganiczne: dwutlenek węgla - CO2, woda - H2O

energia

pobierana z zewnątrz i gromadzona w związkach organicznych

energia wiązań chemicznych zamienia się w energię cieplną, mechaniczną lub inną