Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik biologiczny

Słownik biologiczny

Słownik Biologia powstał z myślą o uczniach zarówno szkoły podstawowej, gimnazjum, jak i szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą musieli opanować informacje dotyczące terminów biologicznych, jak np. DIPLOFAZA, KOD GENETYCZNY, MELATONINA. Ponadto Słownik zawiera dłuższe hasła - omówienia formacji roślinnych (np. LAS), praw i reguł z dziedziny nauk biologicznych (np. MENDLA PRAWA), charakterystykę gromad zwierząt (np. OWADY).

CIŚNIENIE PARCJALNE Dodaj do listy

ciśnienie cząsteczkowe jednego gazu w mieszaninie gazów. Powietrze atmosferyczne stanowi mieszaninę gazów: tlenu, dwutlenku węgla i azotu, z nieznaczną domieszką innych gazów (gazy szlachetne) i pary wodnej. Każdy z tych gazów wywiera swoje ciśnienia parcjalne według prawa Daltona - suma tych ciśnień stanowi ciśnienie atmosferyczne. Ze zmianą wysokości udział procentowy tych gazów nie zmienia się, zmieniają się natomiast ich ciśnienia parcjalne. Ze względów fizjologicznych ważne są: c.p. tlenu i dwutlenku węgla, ponieważ wymiana gazowa w płucach odbywa się na zasadzie różnicy między c.p. tych gazów we krwi żylnej tętnicy płucnej, przepływającej przez pęcherzyki płucne, a c.p. tych gazów w pęcherzykach płucnych.