Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik biologiczny

Słownik biologiczny

Słownik Biologia powstał z myślą o uczniach zarówno szkoły podstawowej, gimnazjum, jak i szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą musieli opanować informacje dotyczące terminów biologicznych, jak np. DIPLOFAZA, KOD GENETYCZNY, MELATONINA. Ponadto Słownik zawiera dłuższe hasła - omówienia formacji roślinnych (np. LAS), praw i reguł z dziedziny nauk biologicznych (np. MENDLA PRAWA), charakterystykę gromad zwierząt (np. OWADY).

CECHY SPRZĘŻONE Z PŁCIĄ Dodaj do listy

cechy uwarunkowane przez geny zlokalizowane w chromosomach płci. Geny te leżą w chromosomie X. W chromosomie Y zazwyczaj brak odpowiednich alleli. Przykładem cech sprzężonych z płcią jest u człowieka daltonizm i hemofilia, a u muszki owocowej barwa oczu. U mężczyzny / samca, obecność jednego allelu recesywnego daje fenotypowy obraz cechy (ponieważ jest hemizygotą), np. XdY - daltonista. Cechę tę wraz z chromosomem X (patrz - dziedziczenie płci) przekazuje córkom, a dopiero za ich pośrednictwem - wnukom. Synowie daltonisty widzą prawidłowo, gdyż dostają od ojca chromosom Y, wolny od genu na daltonizm. Kobiety o genotypie XDXd widzą prawidłowo, ale posiadają jeden allel recesywny i określa się je jako nosicielki daltonizmu. Mogą go przekazać swoim dzieciom. Aby daltonizm ujawnił się u kobiety, musiałaby mieć genotyp XdXd - być homozygotą recesywną. Homozygoty recesywne są w populacji najmniej liczne, toteż daltonizm u kobiet spotyka się rzadziej niż u mężczyzn.