Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik biologiczny

Słownik biologiczny

Słownik Biologia powstał z myślą o uczniach zarówno szkoły podstawowej, gimnazjum, jak i szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą musieli opanować informacje dotyczące terminów biologicznych, jak np. DIPLOFAZA, KOD GENETYCZNY, MELATONINA. Ponadto Słownik zawiera dłuższe hasła - omówienia formacji roślinnych (np. LAS), praw i reguł z dziedziny nauk biologicznych (np. MENDLA PRAWA), charakterystykę gromad zwierząt (np. OWADY).

BAKTERIE Dodaj do listy

organizmy jednokomórkowe niekiedy tworzące układy zbudowane z kilku luźno ze sobą związanych komórek. Zaliczane są do królestwa Monera. Wielkość bakterii wynosi od 0,2 do kilkudziesięciu µm. Występują jako - autotrofy, saprobionty, symbionty, komensale i jako pasożyty. Bakterie należą do organizmów prokariotycznych, ich cechą wspólną jest brak jądra komórkowego. Zawierają natomiast nukleoid, będący jego funkcjonalnym odpowiednikiem. Oprócz błony komórkowej mają także skomplikowaną ścianę komórkową: cukrowo - peptydowo - tłuszczową, a często też otoczkę śluzową. U bakterii tlenowych błona komórkowa tworzy do wewnątrz wpuklenia, zwane mezosomami, pełniące funkcje oddychania tlenowego. U bakterii fotosyntezujących występują też ziarna chromatoforowe z bakteriochlorofilem prowadzące fotosyntezę. Rybosomy są typu 70S. W komórkach bakteryjnych nie występują: lizosomy, retikulum endoplazmatyczne ani aparat Golgiego. Wiele gatunków bakterii wytwarza formy przetrwalne - endospory. Niektóre gatunki są zdolne do aktywnego poruszania się w środowisku płynnym przy użyciu rzęsek. Mają ogromne znaczenie biologiczne: utrzymują krążenie materii w przyrodzie, są wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym, fermentacyjnym, w rolnictwie, w biooczyszczalniach ścieków oraz do likwidacji zanieczyszczeń środowiska a także do badań naukowych. Wyróżniamy cztery klasy bakterii: b. właściwe, b. śluzowe, b. nitkowe i krętki. nitryfikacyjne bakterie

Budowa komórki bakterii

Kształty bakterii

Kolonie bakterii