Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik związków frazeologicznych

Słownik związków frazeologicznych

Zadaniem Słownika Związków Frazeologicznych jest sprostanie wymaganiom możliwie najszerszej grupy Czytelników ze specjalnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Są tu zgromadzone wyjaśnienia wszystkich związków frazeologicznych, do znajomości których zobowiązują programy nauczania języka polskiego w tych szkołach oraz zalecane podręczniki. Hasła zostały tak opracowane, by nie nastręczało trudności ani ich zrozumienie, ani zapamiętanie.

perły Dodaj do listy

rzucać perły przed wieprze - zdobywać się na niepotrzebną, bezcelową dobroć; dawać coś cennego komuś, kto na to nie zasługuje; ofiarować rzecz wartościową osobie, która nie doceni rangi daru: Opowiadanie ludziom o umysłach ścisłych o sławnych artystach jest moim zdaniem jak rzucanie pereł przed wieprze. Im w głowie tylko wzory, definicje, przeliczenia i wykresy.

• Powiedzenie "rzucać perły przed wieprze" wywodzi się z Biblii, z nowotestamentowej Ewangelii wg św. Mateusza. Chrystus w swoim kazaniu na Górze w ten sposób nauczał Apostołów: "Nie dawajcie psom świętego, ani miećcie pereł waszych przed wieprze, by ich snadź nie podeptali nogami swemi, i obróciwszy się, aby was nie roztargali" [Mt 7, 6].