Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik związków frazeologicznych

Słownik związków frazeologicznych

Zadaniem Słownika Związków Frazeologicznych jest sprostanie wymaganiom możliwie najszerszej grupy Czytelników ze specjalnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Są tu zgromadzone wyjaśnienia wszystkich związków frazeologicznych, do znajomości których zobowiązują programy nauczania języka polskiego w tych szkołach oraz zalecane podręczniki. Hasła zostały tak opracowane, by nie nastręczało trudności ani ich zrozumienie, ani zapamiętanie.

pantałyk Dodaj do listy

zbić (kogoś) z pantałyku - onieśmielić kogoś, wprawić w zakłopotanie; zde-zorientować kogoś; wybić kogoś z rytmu: Był świetnym mówcą, miał jednak pewną wadę - jedno spojrzenie pięknej kobiety potrafiło zbić go z pantałyku.