Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik związków frazeologicznych

Słownik związków frazeologicznych

Zadaniem Słownika Związków Frazeologicznych jest sprostanie wymaganiom możliwie najszerszej grupy Czytelników ze specjalnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Są tu zgromadzone wyjaśnienia wszystkich związków frazeologicznych, do znajomości których zobowiązują programy nauczania języka polskiego w tych szkołach oraz zalecane podręczniki. Hasła zostały tak opracowane, by nie nastręczało trudności ani ich zrozumienie, ani zapamiętanie.

korzec Dodaj do listy

chować coś pod korcem (też: kryć światło pod korcem; kryć świecę pod korcem) - chować; ukrywać coś przed innymi; dbać, by prawda o czymś (o kimś) nie ujrzała światła dziennego: Już nasz rząd zadba, by prawdę o finansowaniu nierentownych przedsiębiorstw państwowych schować pod korzec, by opinia publiczna nigdy nie dowiedziała się, ile musi dopłacać do niegospodarnych nierobów.

• W biblijnej Ewangelii wg św. Mateusza znajdujemy taki werset z kazania, jakie Chrystus wygłosił na Górze Błogosławieństw do apostołów, nazywając ich światłością świata: "Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu" [Mt 5, 15].

dobrać się (znaleźć się) jak w korcu maku - świetnie do siebie pasować; być doskonale dobranym; znakomicie się rozumieć: Ale z was para, skąpiradło i sknerus! Można powiedzieć, że dobraliście się jak w korcu maku! Na pewno z głodu nie umrzecie, ale przyjaciół chyba nie będziecie mieli zbyt wielu.

• Według Ilustrowanego słownika języka polskiego M. Arcta z 1916 r. "korzec" to "miara ciał sypkich = 32 garncom", co w przybliżeniu daje około 120 litrów, oraz miara wagi, równa mniej więcej 98 kilogramom. "Korcem" nazywano też naczynie służące do przechowywania zboża.