Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik związków frazeologicznych

Słownik związków frazeologicznych

Zadaniem Słownika Związków Frazeologicznych jest sprostanie wymaganiom możliwie najszerszej grupy Czytelników ze specjalnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Są tu zgromadzone wyjaśnienia wszystkich związków frazeologicznych, do znajomości których zobowiązują programy nauczania języka polskiego w tych szkołach oraz zalecane podręczniki. Hasła zostały tak opracowane, by nie nastręczało trudności ani ich zrozumienie, ani zapamiętanie.

androny Dodaj do listy

opowiadać (pleść, prawić) androny - mówić głupstwa, mówić bez sensu, bez zastanowienia: Nie mogę już słuchać tej Małgośki - od rana do wieczora plecie same androny.

• słowo "androny" nie posiada liczby pojedynczej. Oznacza tyle co "głupstwa, bzdury, banialuki". Nie wiemy, skąd pochodzi ten wyraz, być może z niemieckiego: angerounen - agrony - androny.