Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik terminów literackich

Słownik terminów literackich

Słownik Terminów Literackich przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Są tu zgromadzone definicje wszystkich terminów, do znajomości których zobowiązują programy nauczania języka polskiego w tych szkołach oraz zalecane podręczniki. Hasła zostały tak opracowane, by nie nastręczało trudności ich zrozumienie: definicje zostały napisane językiem bliskim uczniowi, zadbano, by były spójne, zwięzłe.

intonacja (łac. intonare - grzmieć, krzyczeć) Dodaj do listy

w akcie mowy zmiany wysokości tonu różnicujące określone elementy. Wyróżnia się intonację zdaniową i wierszową.

Intonacja zdaniowa sygnalizuje rozczłonkowanie składniowe. W zdaniu pojedynczym oznajmującym intonacja jest wznosząco-opadająca, pytającym - wznosząca, rozkazującym - zazwyczaj opadająca. Intonacja wznosząca nosi nazwę antykadencji, opadająca - kadencji.
Intonacja wierszowa na ogół nie pokrywa się ze zdaniową. Sygnalizuje podział na wersy, a wewnątrz nich zaznacza średniówkę (antykadencja w członie przedśredniówkowym, kadencja w pośredniówkowym). Napięcie między intonacją wierszową a intonacją składniową jest współcześnie uznawane za najistotniejszy sygnał mowy wiązanej, zwłaszcza w przypadku wiersza wolnego. Zmiany intonacyjne zaznaczają w nim średniówkę i klauzulę.