Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik historyczny

Słownik historyczny

Słownik Historia powstał z myślą o uczniach zarówno szkoły podstawowej, gimnazjum jak i szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą musieli opanować informacje nie tylko dotyczące terminów historycznych, jak np., KONSTYTUCJA, AGORA, LIBERALIZM GOSPODARCZY, ale także zawrzeć znajomość z postaciami historycznymi, zapoznać się z faktami, datami i umieć je zreferować, opisać, opowiedzieć. Autorzy słownika wprowadzili trzy rodzaje haseł: terminy i pojęcia, postacie historyczne, zagadnienia historyczne.

traktat w Saint-Germain Dodaj do listy

zawarty między Austrią a państwami ententy po I wojnie światowej. Został podpisany 10 IX 1919 r. Republice Austrii zakazano posiadania lotnictwa, broni ciężkiej, a armię ograniczono do 30 tys. zawodowych żołnierzy. Austriacy musieli także zapłacić odszkodowania. Traktat potwierdzał utratę przez Austrię Czech, Moraw, Śląska Opawskiego (na rzecz Czechosłowacji), wschodniej Krainy, południowej Styrii, Dalmacji, Bośni i Hercegowiny (na rzecz Królestwa SHS), zachodniej Krainy, południowego Tyrolu, Triestu (dla Włoch), Bukowiny (dla Rumunii) i Galicji (na rzecz Polski). Likwidował monarchię austro-węgierską, a republice austriackiej zakazywał przyłączenia się do Niemiec.