Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik bohaterów literackich - gimnazjum

Słownik bohaterów literackich - gimnazjum

Słownik bohaterów literackich powstał z myślą o uczniach szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy będą się musieli zmierzyć z taką formą wypowiedzi pisemnej jak charakterystyka bohatera. Zawiera charakterystyki wszystkich bohaterów (ludzi, zwierząt, istot fantastycznych, postaci fikcyjnych, historycznych) występujących w lekturach ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

ACHASZWEROSZ (król) Dodaj do listy

Biblia, bohater Księgi Estery; władca mądry i sprawiedliwy, stojący na straży prawa. Oddalił swoją małżonkę Waszti, bo nie przyjęła jego zaproszenia na ucztę, miał wiele żon i nałożnic; wydał rozkaz, aby każdy mężczyzna był panem w swoim domu. Żaden z tych postępków nie był niezwykły dla kultury plemion wschodnich, opartej na innych religiach, innych zasadach i innych obyczajach niż europejskie. Tam król był satrapą - panem życia i śmierci wszystkich swoich poddanych łącznie z królową, doradcami i wysokimi urzędnikami dworskimi. Nikomu nie musiał tłumaczyć się ze swoich decyzji. Z królową Waszti - według prawa - postąpił sprawiedliwie i miłosiernie - mógł ją kazać zabić. Król okazał się też sprawiedliwy względem Mordochaja, którego wynagrodził za uratowanie życia i wobec Hamana, którego skazał na śmierć.

Achaszwerosz rządził olbrzymim państwem i kraj pod jego rządami rozkwitał. Był władcą skłonnym do uciech cielesnych, radosnym i lubiącym zabawę. Swą potęgę demonstrował, wydając wspaniałe uczty (a nie: prowadząc krwawe podboje). Początkowo zgodził się na wymordowanie Żydów, skuszony ogromną ilością pieniędzy, jaka miała wpłynąć do skarbu ze skonfiskowanych majątków, jednak przekonany przez Esterę, odwołał rozkaz.

Jego mądrości dowodzi polecenie zapisywania najważniejszych wydarzeń. Dzięki temu on i jego państwo mogło przetrwać w pamięci kolejnych pokoleń.

Z Księgi Estery wyłania się sympatyczny obraz króla, co zasługuje na podkreślenie, bo jest to historia spisana przez wroga; kogoś, kto należał do narodu żydowskiego i prawdopodobnie przebywał w niewoli babilońskiej.