Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik biologiczny

Słownik biologiczny

Słownik Biologia powstał z myślą o uczniach zarówno szkoły podstawowej, gimnazjum, jak i szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą musieli opanować informacje dotyczące terminów biologicznych, jak np. DIPLOFAZA, KOD GENETYCZNY, MELATONINA. Ponadto Słownik zawiera dłuższe hasła - omówienia formacji roślinnych (np. LAS), praw i reguł z dziedziny nauk biologicznych (np. MENDLA PRAWA), charakterystykę gromad zwierząt (np. OWADY).

KRZYŻÓWKA TESTOWA Dodaj do listy

polega na krzyżowaniu heterozygoty (lub osobnika o nieznanym genotypie) z homozygotą recesywną celem rozwiązania określonego problemu genetycznego. K. t. może np. wykazać, czy badany osobnik o cesze dominującej jest homozygotą (AA) czy heterozygotą (Aa); w pierwszym przypadku po skrzyżowaniu z osobnikiem recesywnym (aa) powstaną wyłącznie osobniki o cesze dominującej, w drugim przypadku natomiast nastąpi segregacja na osobniki o cesze dominującej i recesywnej w stosunku 1 : 1.