Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik biologiczny

Słownik biologiczny

Słownik Biologia powstał z myślą o uczniach zarówno szkoły podstawowej, gimnazjum, jak i szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą musieli opanować informacje dotyczące terminów biologicznych, jak np. DIPLOFAZA, KOD GENETYCZNY, MELATONINA. Ponadto Słownik zawiera dłuższe hasła - omówienia formacji roślinnych (np. LAS), praw i reguł z dziedziny nauk biologicznych (np. MENDLA PRAWA), charakterystykę gromad zwierząt (np. OWADY).

DEOKSYRYBONUKLEINOWY KWAS Dodaj do listy

kwas dezoksyrybonukleinowy / DNA - polimer, zbudowany z dwóch nici polinukleotydowych połączonych ze sobą wzajemnie komplementarnie wiązaniami wodorowymi. Dwuniciowa cząsteczka DNA jest helikalnie skręcona w prawą stronę.

Monomerami kwasu dezoksyrybonukleinowego są nukleotydy, w skład których wchodzą: cukier deoksyryboza, reszta kwasu fosforowego i jedna z zasad azotowych. Łańcuchy cukrowo-fosforanowe znajdują się na zewnętrznej stronie podwójnej spirali i stanowią niezmienny trzon cząsteczki, natomiast zasady azotowe skierowane są do środka. Występujące naprzeciwko siebie zasady tworzą komplementarne pary (adenina = tymina, cytozyna = guanina), kóre łączą się ze sobą wiązaniami wodorowymi. W komórkach eukariotycznych DNA występuje w jądrze komórkowym, w mitochondriach i w chloroplastach, natomiast u Procaryota w nukleoidzie (genofor). DNA zawiera informację genetyczną o I-rzędowej strukturze polipeptydów. gen.>

Modele dwuniciowego fragmentu DNA: a) model helisy b) model pokazujący ułożenie nukleotydów w cząsteczce DNA

Fragment nici DNA