Dodaj do listy

Romeo i Julia

Problematyka

Dramat unaocznia prawdę: zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Pokazuje, ile zła może wyrządzić zaślepiająca nienawiść. Dopiero nad zwłokami swych dzieci Dzieci Z. Nałkowska Medaliony - Dorośli i dzieci w Oświęcimiu, bohaterowie autentyczni; dzieci przybywające do Oświęcimia nie miały wielkich szans przetrwania. Mniejsze i słabsze natychmiast kierowano... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum dumni arystokraci zrozumieli destrukcyjny wpływ ich rodowej waśni na innych ludzi, szczególnie tych najbliższych. Każda nienawiść jest złem.

Istotnym czynnikiem kształtującym los bohaterów jest także przeznaczenie, ujawniające się w snach i przeczuciach bohaterów. Od początku wszystko zmierza do tragicznego finału.

Utwór jest też ostrzeżeniem, by nie budować swego życia na kłamstwie i łamaniu powszechnie przyjętych norm. Można się znaleźć w sytuacji bez wyjścia.

Konflikt wartości w dramacie Szekspira

Autor tragedii skonfrontował na scenie dwie potężne wartości: miłość i nienawiść. Przedstawił dwoje młodych kochających się ludzi, którym na drodze do szczęścia staje nienawiść rodów, z których oboje pochodzą. Miłość pojawia się tu jak ożywcza siła - nikt już nie pamięta, co poróżniło rody Kapuletich i Montekich, ich przedstawiciele nie wiedzą, o co walczą. Miłość Romea i Julii daje możliwość zgody i całkowitej zmiany stosunków. Umożliwia postęp, zmiany na lepsze.

Szekspir pokazał niszczącą siłę nienawiści. W imię tej wartości ginie przyjaciel Romea, Merkucjo, a on sam zabija Tybalta. Choć już planuje ślub z ukochaną, nie może się powstrzymać przed zemstą na mordercy Merkucja. Nienawiść go zaślepia. Jego przyjaciel nie będzie ostatnim, który zginął z powodu rodowego sporu (to jest siła napędowa każdej rywalizacji - ostatni musi zginąć przedstawiciel wrogiego rodu, musi być oficjalny wygrany i przegrany).

W tej sytuacji jest oczywiste, że tylko jednoczesna śmierć przedstawicieli dwóch pokłóconych rodów może przynieść zgodę. I tak się właśnie dzieje - giną Romeo Romeo W. Szekspir Romeo i Julia, bohater główny i tytułowy, MONTEKI ROMEO
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
i Julia.
Dobrowolnie popełniają samobójstwo, bo nie mogą bez siebie żyć, a wspólna przyszłość okazuje się niemożliwa. Po ich śmierci Kapuleti i Monteki mogą odczuć braterstwo w nieszczęściu, tragedia Tragedia dramat antyczny
Czytaj dalej Słownik historyczny
zbliża ich do siebie. Już nie oceniają się w kategoriach wygranych i przegranych. Godzą się przed majestatem śmierci.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.