Dodaj do listy

Romeo i Julia

Geneza utworu i gatunek

GENEZA: geneza Romea i Julii wygląda następująco:

  • utwór powstał na pewno między rokiem 15911598;
  • około roku 1591 powstała najprawdopodobniej pierwsza redakcja tekstu;
  • w latach 1594-95 Szekspir wprowadził do tekstu znaczące poprawki, dokonując ostatecznej redakcji tragedii.

Na scenie po raz pierwszy wystawiono Romea i Julię chyba w roku 1595, tuż po ostatecznym zredagowaniu przez autora tekstu sztuki. Miejscem prapremiery był teatr „The Theatre”, w którym Szekspir stawiał swoje pierwsze kroki jako aktor i dramaturg.

Pierwsze wydanie tragedii drukiem miało miejsce w roku 1597. Pełny tytuł utworu brzmiał: Wybornie pomyślana tragedia Tragedia dramat antyczny
Czytaj dalej Słownik historyczny
Romea i Julii, tak jak była często, z wielkim aplauzem grana Grana system pofałdowań błon wewnętrznych chloroplastu. W błony granum wbudowane są specjalne układy białkowe, tzw. fotosystemy, zawierające cząsteczki barwników biorących udział w fotosyntezie, oraz... Czytaj dalej Słownik biologiczny publicznie przez Sługi wielce szanownego Lorda Hunsdona
(czyli Lorda Szambelana). Tekst Tekst każda wypowiedź, utrwalona na piśmie, ale także ustna, stanowiąca skończoną i zamkniętą, z punktu widzenia treści, całość. Różne rodzaje tekstów bada lingwistyka i poetyka, dążąc do... Czytaj dalej Słownik terminów literackich zawierał wiele skrótów, błędów i uproszczeń, co skłania do, zgodnych z przydługim nieco tytułem, przypuszczeń, że druk odbył się bez wiedzy i zgody Szekspira, na podstawie spisanych z pamięci przez jednego lub kilku aktorów notatek.

GATUNEK: Romeo i Julia to tzw. tragedia elżbietańska, powstała w czasie panowania Elżbiety I, charakteryzowało ją wiele miejsc akcji, znaczna rozległość czasowa akcji, pomieszanie elementów tragicznych i komicznych, dynamiczni, zmieniający się w czasie akcji bohaterowie. Liczy 5 aktów podzielonych na sceny.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.