Dodaj do listy

Siłaczka

Charakterystyka bohaterów

Doktor Paweł Obarecki - lekarz, mieszkaniec Obrzydłówka. W czasie studiów Paweł Obarecki był wesołym, towarzyskim człowiekiem. Dużo się uczył, kolegom imponowały jego rzetelność i pracowitość. W wolnych chwilach brał udział w ich spotkaniach. Był zafascynowany ideą pomagania innym, chciał być uczciwym i wrażliwym członkiem społeczeństwa, dlatego zamierzał pomagać innym.

Jego usposobienie uległo zmianie po kilku miesiącach pobytu w Obrzydłówku. Stał się znudzonym, przygnębionym, smutnym człowiekiem. Stracił ochotę do życia, przestał widzieć sens i cel swojej pracy. Zaniedbał obowiązki lekarza. Nie miał już zapału i chęci do pracy. Stał się pesymistą, człowiekiem przegranym. Stracił szacunek do samego siebie - był człowiekiem głęboko nieszczęśliwym.

Niepowodzenia osobiste i zawodowe doktora Obareckiego wynikały stąd, że był człowiekiem słabego charakteru, skłonnym do kompromisów konformistą. Nie umiał walczyć o swoje szczęście, łatwo dawał za wygraną. Poddawał się otoczeniu: na studiach łatwo dał się porwać szlachetnym ideom służby społeczeństwu, w Obrzydłówku pozwolił się zdominować ludziom nieuczciwym, wyzyskującym ubogich chłopów.

Stanisława Bozowska - w czasie akcji opowiadania jest ubogą nauczycielką, z poświęceniem realizującą ideały uczenia ubogich. Jest śmiertelnie chora na tyfus.

Stanisława Bozowska, w odróżnieniu od Pawła Obareckiego, jest bohaterką o niezwykłej sile charakteru. Odważnie i konsekwentnie realizuje swoje plany. Nie daje się pokonać trudnościom i przeciwnościom losu. Jest tak pewnie dlatego, że ona naprawdę wierzy w ideę pomocy ubogim i docenia wartość pracy wśród nich. Jest uparta, cechuje ją wewnętrzna siła i hart ducha. Umie zrozumieć położenie chłopów, wie, że niełatwo im zdobywać wiedzę, kiedy codziennie muszą walczyć o podstawowe do życia środki. Mimo to potrafi rozbudzić w nich chęć do nauki, zainteresowanie wiedzą. Chłopi instynktownie czują, że Bozowska to niepospolita kobieta, która chce poprawić ich sytuację. Kochają ją - chłopiec przybyły z pożyczonymi od nauczycielki książkami płacze nad jej ciałem. Jej śmieć to dla mieszkańców wsi wielka strata.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.