Dodaj do listy

Przedwiośnie

Plan wydarzeń

Rodowód

 1. Miłość Jadwigi Dąbrowskiej i Szymona Gajowca.
 2. Małżeństwo Jadwigi z Sewerynem Baryką i wyjazd w głąb Rosji.
 3. Osiedlenie się w Baku: Narodziny syna - Cezarego.

Część I Szklane domy

 1. Baku: Wybuch I wojny światowej - Seweryn zostaje powołany do wojska. Cezary i Barykowa zostają sami.
 2. Młodzieńcze wybryki Cezarego, smak swobody, wolności, kłopoty wychowawcze pani Barykowej.
 3. Wybuch rewolucji 1917 r. - Cezary zafascynowany ideałami równości wszystkich stanów i władzy proletariatu.
 4. Ograniczenia i utrudnienia w codziennym życiu spowodowane rewolucją - ciasnota, głód, lęk.
 5. Wizyta księżnej Szczerbatow-Mamajew - aresztowanie Barykowej.
 6. Śmierć matki - rozpacz i samotność Cezarego.
 7. Przerażająca rzeczywistość ogarniętego rewolucją Baku: zamęt, głód, rzezie i mordy dokonywane na niewinnych.
 8. Praca Cezarego przy wywożeniu trupów - refleksje nad zwłokami pięknej Ormianki, zamęczonej przez Tatarów.
 9. Spotkanie z ojcem i wspólna podróż do Polski, w czasie której Seweryn opowiada synowi o szklanych domach.
 10. Śmierć starszego Baryki. Rozczarowanie Cezarego polską rzeczywistością.

Część II Nawłoć

 1. Warszawa: Cezary pod opieką Szymona Gajowca - dawnego ukochanego matki, obecnie wysokiej rangi urzędnika Ministerstwa Skarbu.
 2. Wojna polsko-bolszewicka 1920 r. Cezary bierze udział w walkach; ratuje życie Hipolitowi Wielosławskiemu i na jego zaproszenie udaje się do Nawłoci - rodzinnego majątku Wielosławskich.
 3. Flirty Cezarego z Karoliną Szarłatowiczówną i romans z Laurą Kościeniecką.
 4. Bal w odolańskim pałacu.
 5. Karolina odkrywa związek Cezarego z Laurą, popada w rozpacz.
 6. Nieszczęśliwa miłość Wandy Okszeńskiej do Cezarego.
 7. Śmierć Karoliny z powodu otrucia (najprawdopodobniej zrobiła to Wanda).
 8. Spotkanie Cezarego z narzeczonym Laury, Władysławem Barwickim - kłótnia i rozstanie kochanków.
 9. Pobyt Cezarego w położonym nieopodal Nawłoci folwarku Chłodek, obserwacja skrajnej nędzy chłopów.
 10. Wyjazd do Warszawy.

Część III Wiatr od wschodu

 1. Studia medyczne. Obserwacje mieszkańców ubogich dzielnic miasta oraz Żydów.
 2. Praca w kancelarii Gajowca.
 3. Cezary na zebraniu komunistów.
 4. Program reform przedstawiony przez Szymona Gajowca.
 5. Ostatnie spotkanie z Laurą.
 6. Baryka na czele ulicznej demonstracji robotniczej.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.