Dodaj do listy

Mendel Gdański

Geneza utworu i gatunek

GENEZA: Nowela Mendel Gdański ukazała się po raz pierwszy w „Przeglądzie Literackim” w roku 1890, natomiast później włączona została do zbioru Na drodze (1893), Była to reakcja pisarki na apel Elity Orzeszkowej o przeciwstawienie się fali antysemityzmu, która spowodowała pogromy Żydów. Jest to głos Konopnickiej w kwestii żydowskiej.

GATUNEK: nowela, ma następujące cechy: zwięzłość, zwarta kompozycja, jeden motyw, wokół którego koncentruje się akcja, niewielu bohaterów jeden wątek, brak opisów, charakterystyk i analiz, dygresji i komentarzy odautorskich, szybki rozwój akcji, wyraźna puenta (dobitne zakończenie).

Jako nowela pozytywistyczna utwór służy celom interwencyjnym, agitacyjnym; nad opisami i relacjami narratora przeważa dialog, bohaterowie reprezentują klasy społeczne lub określone idee.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.