Dodaj do listy

Cierpienia młodego Wertera

Geneza utworu i gatunek

GENEZA: Jesienią 1774 roku w Niemczech ukazało się pierwsze wydanie powieści Cierpienia młodego Wertera. Goethe był wówczas czołowym poetą okresu Sturm und Drang, jednak właśnie to dzieło przyniosło autorowi europejski rozgłos. Goethe rozpoczął pracę nad powieścią prawdopodobnie w lipcu 1773 roku, a w kwietniu 1774 w liście do jednego z przyjaciół pisał: „Postaram się, żeby przesłano ci rękopis (...) przejmą cię bardzo cierpienia miłego chłopca, którego ukazuję (...). Szliśmy obok siebie około sześciu lat (...). Teraz jednak wyposażyłem jego historię w moje uczucia i tak powstała cudowna całość”. Książka wywołała natychmiast tak żywą reakcję krytyki i czytelników, że konieczne było dwukrotne wznowienie pierwszej wersji jeszcze w 1774 roku (!). W pierwotnej edycji Goethe przed pierwszą księgą umieścił własny wiersz:

„Takiej miłości każdy młodzian czeka,

tak być kochana chce każda dziewczyna;

czemuż w najświętszym z popędów człowieka

tkwi straszliwego cierpienia przyczyna?”,

a przed drugą księgą przestrogę dla czytelnika:

„Bądź mężczyzną i nie idź moim śladem”.

W następnych wydaniach, które ukazywały się w kolejnych latach, nie umieszczano już tych tekstów. Goethe jeszcze wielokrotnie wracał do swojego słynnego dzieła wprowadzając pewne korekty. Ostateczna wersja powieści powstała w 1787 roku.

GATUNEK: Cierpienia młodego Wertera to powieść określana jako powieść epistolarna, czyli powieść w formie listów. Narracja w takim przypadku jest narracją pierwszoosobową, podaną w formie korespondencji. W tym utworze jest to ciąg ułożonych chronologicznie listów Wertera do przyjaciela. Na listy składa się relacja z wydarzeń, w jakich bohater Bohater T. Różewicz Kartoteka, bohater główny; należy do pokolenia Kolumbów
Wygląd: Brak informacji w utworze, bohater niczym się nie wyróżnia, nie ma cech szczególnych, jest zwykły, przeciętny,...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
uczestniczył oraz analiza psychologiczna jego uczuć. Werter Werter J. W. Goethe Cierpienia młodego Wertera, bohater główny i tytułowy, autor listów, z których składa się powieść (a więc i narrator); kochanek romantyczny, zakochany w Lotcie, samobójca
...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
dokonuje w swych listach dokładnej autoanalizy, informując przyjaciela o motywach swego postępowania, od zakochania się w Lotcie do popełnienia samobójstwa.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.