Dodaj do listy

Ogniem i mieczem

Problematyka

Sposób ukazywania historii

Ogniem i mieczem to powieść historyczna. Autor Autor J. Szaniawski Dwa teatry, bohater epizodyczny; małomówny dramaturg z nieodłączną fajką, twórca katastroficznej, fantastycznej sztuki, nie pozbawionej jednak realizmu. Postać jest prawdopodobnie... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum ukazał, obok bohaterów fikcyjnych, postacie znane z historii, umiejętnie połączył różne wątki. W utworze pojawiają się opisy wydarzeń historycznych. Pracę nad powieścią autor poprzedzał dogłębnymi studiami historycznymi, lekturą dzieł z epoki. Starał się być wierny szczegółom w opisach strojów, obyczajów staropolskich i kozackich. Krytycy zarzucali mu jednak fałszowanie historii. Rzeczywiście autor dokonał selekcji faktów i odpowiednio je zinterpretował. Te zabiegi dotyczą charakteryzowania postaci historycznych (idealizacja księcia Jeremiego i demonizacja Chmielnickiego) oraz sposobu opisywania bitew. Sienkiewicz bagatelizuje klęski, wyolbrzymia zwycięstwa. Opisując przegraną bitwę pod Żółtymi Wodami, skupia się na determinacji, bohaterstwie nielicznych żołnierzy polskich walczących z przygniatającą przewagą Kozaków. Podobnie jest przy opisie oblężenia Zbaraża. Zwycięstwa Polaków, nawet w niewielkich potyczkach, stają się w powieści straszliwymi klęskami Kozaków. Te zabiegi heroizacji Polaków służą zasadniczemu celowi powieści - „pokrzepieniu serc”.

Kozacy są przedstawieni jako buntownicy podnoszący rękę na łagodną, wybaczającą matkę - Rzeczpospolitą. Wywołują najgorszą ze wszystkich wojen - wojnę domową, w której po obu stronach będą ginąć Rusini. Buntownicy są nieokiełznani, dzicy, nie słuchają swoich dowódców, upijają się do nieprzytomności. Cechuje ich okrucieństwo, chęć grabieży, zemsty, mordu. Przeciwstawia im się Polaków, żołnierzy książęcych. Zagłoba ukazuje też wady Polaków: warcholstwo, prywatę. Jednak potrafią oni przełamać swoje ambicje i podporządkować swoje postępowanie potrzebom kraju.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.