Dodaj do listy

Pieśń o Rolandzie

Geneza utworu i gatunek

Pieśń o Rolandzie powstała we Francji, prawdopodobnie w XI w.XII w. pochodzi najstarsza kopia oryginału, tzw. rękopis oksfordzki (znajduje się w Oksfordzie). Cały poemat liczy 4000 wierszy i jest jednym z najstarszych zachowanych przykładów tzw. chansons de geste, czyli pieśni o czynie - starofrancuskich pieśni o bohaterach historycznych lub legendarnych.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.