Dodaj do listy

Biblia

Księga Rodzaju - początki świata i ludzkości

Streszczenie. Komentarz

Już na początku Biblii pojawia się motyw stworzenia.Biblii zawarte są słowa: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.

Na początku - nie wiemy, czy pierwszego dnia, czy wcześniej. Nie wiemy także, czy istniało coś wcześniej.

Pierwszego dnia na pewno stworzył światłość, którą oddzielił od ciemności, ponieważ była dobra. Nazwał je dniem i nocą. Światłość symbolizuje więc dobro, ciemność i zło.

Drugiego dnia oddzielił Bóg od Ziemi sklepienie, które nazwał Niebem. Znajdowało się ono nad i pod wodami. W ten sposób oddzielił sferę sacrum od sfery profanum.

Trzeci dzień został przeznaczony na stworzenie lądu. Bóg uczynił to, zbierając wody spod nieba w jedno miejsce, które nazwał morzem. Suchy ląd został nazwany ziemią. Te byty były dobre, więc Bóg sprawił, że ziemia pokryła się roślinami różnych gatunków. Te także były dobre.

Czwartego dnia Bóg powołał do istnienia słońce, księżyc i gwiazdy, by oddzielały dzień od nocy, wyznaczały pory roku, dni i lata.

Należy więc wyciągnąć wniosek, że czwartego dnia Bóg stworzył czas, skoro zaistniały jego wyznaczniki.

Piątego dnia powołał do życia pierwsze istoty żywe - zwierzęta wodne i ptaki, które miały się rozmnażać i zapełniać ziemię oraz wodę.

Szósty dzień to stworzenie zwierząt lądowych. Następnie, oceniwszy swoje dzieło jako dobre, powołał Bóg do życia człowieka, by panował nad ziemią. Stworzył go na podobieństwo Boga. Byli to mężczyzna i kobieta. Stwórca pobłogosławił ich i dał im władzę nad ziemią, nad wszystkimi istotami żywymi oraz roślinami.

Wszystko, co zostało stworzone wcześniej, było przygotowaniem na przyjście człowieka. Pojawił się najpóźniej, ale od razu jako pan ziemi. Posiadał ku temu predyspozycje, wynikające ze stworzenia go na podobieństwo Boga.

Zatem człowiek jest naśladowcą Boga. Można stąd wyciągnąć wiele wniosków, dotyczących istoty człowieka i Boga, np. Bóg jest doskonałością, skoro człowiek cały czas dąży do tej doskonałości.

Siódmego dnia Bóg odpoczywał po trudzie stworzenia. Był zadowolony ze swej pracy, dlatego pobłogosławił ten dzień i uczynił świętym. Dzieł zostało zakończone. Było ono dobre, ponieważ o jego powstaniu zadecydowała miłość i dobroć Boga. Z dobra mogło się zrodzić tylko dobro.

Liczba siedem jest symboliczna, magiczna i jeszcze wiele razy została użyta w Biblii.

Świat nie powstał przypadkowo, chaotycznie, został starannie zaplanowany i oceniony. Wszystko ma swą odpowiednią kolejność i cel.

Bóg stwarza słowem. Najpierw powołuje pojęcie, potem nazwę. Nazwanie jest jednoznaczne z zaistnieniem. Boskie słowo ma moc kreatywną.

Fragment Księgi Rodzaju o stworzeniu świata jest utworem pochwalnym na cześć Boga. Sławi jego dobroć i miłość, znajdujące się na początku stworzenia. Dzieło Boga jest wspaniałe, budzące podziw.

Utwór należy do biblijnego gatunku poematu opisowego. Zawiera biblijną kosmogonię - czyli opis stworzenia świata i człowieka.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.