Egzamin w trzeciej klasie gimnazjum wraz z kluczami odpowiedzi - arkusze z 2011 roku

Oryginalne i przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z kluczami odpowiedzi

Znajdziesz tu gotowe do pobrania arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat, testy pisane przez członków komisji egzaminacyjnych CKE, materiały do powtórek. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć (co szczególnie ważne), że wszystkie materiały zawierają gotowe odpowiedzi po to, żebyś mógł sprawdzić stan przygotowania do egzaminu.

Wynik egzaminu jest brany pod uwagę podczas rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych. Egzamin gimnazjalny jest drugim, po sprawdzianie dla szóstoklasistów, egzaminem zewnętrznym, organizowanym nie przez szkoły, ale przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Wszyscy uczniowie w Polsce otrzymają jednakowe zadania i pytania. Na część humanistyczną pierwszego dnia oraz matematyczno-przyrodniczą drugiego dnia będziesz miał po dwie godziny, na część językową trzeciego dnia - godzinę. Pamiętaj – udział w egzaminie jest obowiązkowy. Jeśli nie przystąpisz do niego z ważnych, zdrowotnych lub losowych powodów, będziesz miał jeszcze jedną szansę – zawsze ustalany jest dodatkowy termin. Gdyby nie udało Ci się pisać również wtedy, musisz powtarzać trzecią klasę gimnazjum, nawet mimo pozytywnych ocen na świadectwie.

Blok humanistyczny

Blok matematyczno-przyrodniczy

Język angielski

Język niemiecki